Detta är Graviditetsregistret

Varje år föds ca 100 000 barn i Sverige. Svensk graviditets- och förlossningsvård har idag ett av världens bästa hälsoresultat. Graviditetsregistret ger ett viktigt underlag till att fortsatt utveckla och öka kvalitén inom vården. Vår vision är att förbättra hälsan för mödrar och nyfödda barn.

Det är vi i vården som ligger bakom registret

Vårdverksamheterna är ansvariga för uppgifterna i registret. Karolinska universitetssjukhuset har centralt personuppgiftsansvar CPUA och är ansvarig myndighet för registret. Registerhållare är Teresia Svanvik, Med dr & överläkare i Göteborg.

Inhämtning av data

Graviditetsregistret hämtar in data via automatisk överföring från journalsystemen, via manuell inmatning inom mödrahälsovården (MHV) samt via direkt registrering vid KUB-undersökningar (kombinerat ultraljud och biokemi för att beräkna risk för kromosomavvikelser).

Journaldata överförs varje dag; första överföringen sker i samband med att förlossningen registreras. Variabler som inte har registrerats fram till dess, överförs först när journalen slutsigneras. Sista överföringen sker när journalen arkivsigneras.

Registret samlar och behandlar information hela vägen från tidig graviditet till och med några månader efter förlossningen. Uppgifterna är skyddade av svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning.

Individdata från MHV finns sedan 2010, från KUB sedan 2006, samt data från den automatiska journalöverföringen sedan 2014.