BVC-Elvis

Skriv ut

Barnsäkerhet

Barn är naturligt nyfikna och behöver få leka, klättra, hoppa och utforska sina gränser. De utvecklas snabbt och måste få prova på och utforska sådant som innebär vissa risker. Det går inte att helt gardera sig mot missöden. Det viktigaste är att se till att barnet inte råkar ut för olyckor som är livshotande eller ger varaktiga men. Det är bra om man som vuxen har fantasi och kan vara ”steget före” för att upptäcka farliga situationer. Man kan inte lita på att små barn förstår eller kommer ihåg varningar när de är mitt i en lek. Det är inte ovanligt att barn i 3–4-årsåldern tar stora språng i utvecklingen och lär sig att behärska sin kropp och sina rörelser allt bättre. Då kan det lätt bli så att både barnet själv och de vuxna överskattar barnets förmåga, inte minst i trafiken.

Trafiken

Inga småbarn klarar trafiken på egen hand. Förmågan att bedöma avstånd och hastighet är inte färdigutvecklat hos barn. Som förälder kan du träna trafikregler med ditt barn genom att använda övergångsställen och bara gå när det är grön gubbe och aldrig låta barnet springa i förväg samt skydda både dig och barnet med reflexer under mörka årstiden. Barn härmar gärna vuxna och då behöver vuxna vara bra förebilder och handledare för sina barn.

Cykla

Den första cykeln introduceras ofta vid 3 år, trehjulingen. Det är bra att vänta med tvåhjuling till barnet är 5 år. Forskning visar att först vid 5- till 6-årsåldern är ett barn moget att cykla på en tvåhjuling. En tvåhjuling med stödhjul gör lätt att barnet får för hög fart och bromsar genom att fötterna körs ner i marken och det är vanligt att det sker krockar och omkullkörningar.

Dags att använda cykelhjälm när barnet börjar cykla på trehjuling! Enligt lag ska alla barn under 15 år använda hjälm som cyklar eller blir skjutsade. Hjälmen ska vara CE-märkt. Välj en godkänd småbarnshjälm med grönt spänne, som löser ut om barnet fastnar någonstans. När du som vuxen använder cykelhjälm blir du ett gott föredöme för ditt barn.

Bilåkning

Många barn åker bil så gott som dagligen. Barn ska sitta bakåtvända i bilbarnstol tills de blir minst 4 år för att skydda huvud och hals på bästa sätt. Tänk på att koppla ur airbag om barnet sitter i framsätet. Numera är det lag på att alla i bilen använder bilbälte.

Vatten

Drunkning tillsammans med trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 1–6 år. De flesta drunkningar sker i den nära omgivningen, när barnet lämnats ensam en kort stund i badkar, pooler, vattendrag eller vid sjöar. Små barn kan drunkna i vattensamling med bara 20 cm djup. Ramlar barnet med huvudet före grips det av panik och vet inte hur det ska göra för att komma upp. Bästa sättet att förebygga olyckor är genom uppsikt och användning av flytväst. Badring och armpuffar kan ge en falsk trygghet.

Att lära sig simma är inte bara roligt utan en livslång kunskap och ju tidigare man får den, desto bättre. De flesta barn är inte mogna att lära sig simma innan de är 4 år, men vattenvana kan tränas mycket tidigare genom att leka och ha roligt i vatten tillsammans med familjen. Att koka kaffe/bubbla i vattnet har nog de flesta gjort, likaså att få träna på att titta under vattnet. Att kunna flyta är det första steget för trygghet och ökad säkerhet i och vid vatten.

Var sker olyckorna?

Den vanligaste platsen där barn skadar sig är i hemmet och i viss mån inom barnomsorgen. De vanligaste olyckorna är fall- och klämskador och kollisioner med andra barn.

Fallskador uppstår ofta vid lek i t.ex. klätterställningar och rutschkanor. Många lekplatser har slitna lekredskap som kan vara farliga för barn. Det är inte ovanligt att barn klämmer sig i en dörr eller i en låda, skär sig på vassa föremål eller blir bitna av insekter, djur eller andra barn. Vid klämskador kan det vara hjälpsamt att hålla den skadade kroppsdelen högt och samtidigt kyla den. Smärtan kan minskas på så sätt. Detsamma gäller om barnet skållat sig på het vätska. Snabb kylning av det skadade området är en första viktig insats innan man söker hjälp på vårdcentral eller sjukhus.

Djur

De djur som oftast orsakar skador hos små barn är i fallande ordning: hund, katt, geting och fästing. Om barnet fått ett djupare bett från hund eller katt som gått igenom huden, så ska såret visas på vårdcentral för ställningstagande till antibiotika. Vid geting- och fästingbett där det blir rött och svullet brukar det vara bra att badda med alsolsprit.

Förgiftning

När det gäller förgiftningar är den vanligaste orsaken att barnet fått i sig medicin, som tillhör föräldrar eller mor- och farföräldrar. Många andra ämnen som man normalt har i hushållet kan också orsaka förgiftning eller frätskador såsom tändvätska, lacknafta, rengöringsmedel och tvättmedel. Förvara därför läkemedel, kemikalier och rengöringsmedel så att barn inte kommer åt dem.

Barnsäkerhet i Sverige

Sverige ligger långt fram i det skadeförebyggande arbetet och är ett av de mest barnsäkra länderna i världen. Man behöver inte resa långt för att se vilka skillnader som råder i synen på förebyggande säkerhetsarbete i andra länder jämfört med Sverige.

Trots detta dödas 60–80 barn varje år av skador och 200 000 barn söker akut läkarvård.

I FN:s konvention om barnets rättigheter står det att barn har rätt till liv, utveckling, lek och fritid. Samtidigt så ska barn skyddas mot våld och skador. Balansen mellan utveckling/nyfikenhet och skydd mot faror är inte helt lätt. Kanske måste vi acceptera att barn råkar ut för olyckor men priset för detta får inte bli för högt!