BVC-Elvis

Skriv ut

Tillgänglighetsredogörelse

Vi bedömer att BVC Elvis uppfyller kraven på tillgänglighet med två undantag. Vi har följande brister i tillgänglighet:

Nr 32: Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Vår ambition är att ha åtgärdat tillgänglighetsproblemet gällande olika sätt att navigera senast januari 2022. Punkten kan lösas med exempelvis en summerad/mindre navigationsträd för snabbåtkomst åt de olika sidor som innehåller information.

Nr 13: Ge information på svenskt teckenspråk

Detta bedöms i nuläget vara en ”Oskäligt betungande anpassning”. Hemsidan riktar sig till en specifik målgrupp, dessa kommer på fysiskt besök till verksamheten och kan där få hjälp och stöd att tillgodogöra sig information. Detta ingår i verksamhetens uppdrag. Inför 3- och 4-årsbesöken skickas en kallelse till barnets föräldrar där en länk till hemsidan finns med. Föräldrar som önskar översättning av föräldraenkäten till svenskt teckenspråk innan besöket på BVC har möjlighet att kontakta barnets ansvariga BHV-sjuksköterska för att boka in ett besök med teckentolk. Informationen kan då anpassas till föräldrarnas behov.