BVC-Elvis

Skriv ut

Alkohol och föräldraskap

Vår syn på föräldraskap kan variera. Många som får barn ändrar sina vanor medan andra gärna vill fortsätta att leva ett liv likt det man hade innan barnen kom. Inget att detta är vare sig rätt eller fel, men det finns aspekter av livet med barn som kan vara viktiga att reflektera över.

När man dricker alkohol, även i måttliga mängder, försämras ens omdöme och förmågan att se till barnets behov och ge den omsorg små barn behöver. Uppfattnings- och reaktionsförmåga försämras och små barn behöver vaksamma föräldrar och vuxna runt sig. Det finns ökad risk för olyckor i samband med alkoholintag. En svensk kartläggning av barns erfarenheter av kroppslig bestraffning visar att det finns ett starkt samband mellan alkoholbruk hos föräldrarna och kroppslig bestraffning av barnet.

Även som måttligt alkoholpåverkad beter man sig lite annorlunda. Ens tempo, tålamod, hur man uttrycker sig förändras. Barn är av naturen vanedjur som trivs bäst med det förutsägbara eftersom det skapar trygghet. Att föräldrarna, som är ens största trygghet, beter sig annorlunda kan skapa stress hos små barn. De reagerar ofta på bara lite förändrat beteende hos föräldrar som innebär oförutsägbarhet – skillnaden blir större för barnet än vad vi som vuxna föreställer oss.

De flesta vuxna och särskilt föräldrar som inte har problem med alkohol undviker förstås att dricka sig berusade i närvaron av barn, även om det kan finnas en viss tolerans för detta vid särskilda tillfällen, som till exempel vid de stora helgerna. Intervjustudier med barn visar att barn inte tycker om den förändring som sker med vuxna redan efter att de har druckit en måttlig mängd alkohol. Den vuxne kanske anser sig bli avspänd och skojig, men för barnen framstår den vuxne som flamsig och oberäknelig, ibland rentav som farlig. Barnen berättar hur de har skrämts av de vuxnas högljudda röster, och om otryggheten de känt när föräldrarna och andra vuxna inte känns igen, och inte verkar bry sig så mycket om dem. Barn är mycket lyhörda för föräldrars och andra viktiga vuxnas ansiktsuttryck och känsloreaktioner, och oroar sig lätt om de förändras på ett sätt som inte känns igen eller kan förstås. För normalkonsumenten av alkohol finns tydliga effekter av alkohol på beteendet redan efter till exempel ett eller två glas vin.

Denna text belyser alkohol men detsamma gäller även för andra droger som förändrar vuxnas beteende och reaktionsförmåga, exempelvis narkotika och narkotiska läkemedel som överkonsumeras.

Att fundera över

Har ni frågor eller tankar kring alkohol och föräldraskap kan ni ta upp det på BVC. På sidan anhorigstodet.se finns information och stöd till dig som har barn med någon med beroendeproblem. Anhörigstödet drivs av beroendecentrum Stockholm och är framtaget tillsammans med SKL och Folkhälsomyndigheten. Riddargatan 1 är en specialistmottagning som drivs av Beroendecentrum och Karolinska Institutet riddargatan1.se.

BVCpodden
Lyssna gärna om alkohol och föräldraskap på BVCpodden

Avsnitt 32: ”Det går att göra nåt åt sitt eget alkoholbruk”