Målvärden

Inom fostermedicin finns sedan länge etablerade målvärden för sin verksamhet. Graviditetsregistret har nu tagit fram målvärden för Mödrahälsovård och Förlossning.  Nuvarande målvärden baseras på 2015 års data för Riket.

MÖDRAHÄLSOVÅRD

FOSTERMEDICIN

FÖRLOSSNING TOPP 20%