Välkommen


Antal poster i registret:
Mödrar134888
Barn:154109
Vårdtillfällen:196650

Nyheter

2018-11-25

SNART BARA 1 VECKA KVAR. SKYNDA MED ANMÄLAN!
Anmälan till SNQ-dagarna den 28-29 mars 2019 är nu öppen. Logga in och gå till startsidan för att anmäla dig till mötet. Programmet är klart. Öppna genom att klicka
HÄR.


Bästa registeranvändare,

Det är med ödmjukhet, lust och arbetsglädje som jag tagit mig an uppgiften som ny registerhållare. Det är ett stort förtroende och ansvar att ta över efter Stellan. Det känns därför tryggt att få fortsätta arbeta tillsammans med Stellan ytterligare en mandatperiod.

Jag hoppas du har hunnit läsa Årsrapporten 2017, den innehåller mycket intressant information. Och inom kort kan du anmäla dig till Registerdagarna 28-29 mars 2019, som har ett mycket spännande program. 

En vision för svensk neonatalvård är att varje familj och barn får den vård som behövs, när den behövs, där familjen önskar, och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. SNQ ser som sitt särskilda uppdrag att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med underlag och kunskap som kan stimulera till förbättringar, forskning och sjukvårdsutveckling.

De mest prioriterade utvecklingsområdena för kommande år är att:
1. Fortsätta automatisera inrapportering av data och minska eftersläpning i rapportering.
2. Ta fram en strukturerad digital journal för neonatal uppföljning
3. Stärka verksamheternas kapacitet att analysera och använda inrapporterade data i det lokala och regionala förbättringsarbetet.

Vi lär av varandra och andra, tillsammans gör vi neonatalvården bättre!

Mikael Norman & Stellan Håkansson
Läs mer...