Nyheter 2021

2021-12-28

Neonatalregistret lyfts fram i nyhetsbrev från SKR.

2021-12-09

2021 närmar sig sitt slut...

...och vi vill påminna om att samtliga barn som blivit utskrivna under 2021 ska vara inrapporterade till Neonatalregistret senaste 31 januari 2022. Vi vill samtidigt passa på att tacka alla för i år och önska God Jul och Gott Nytt År! Lena, Kristina, Stellan och Mikael

2021-12-08

2021 närmar sig sitt slut...

och därmed vill vi påminna om att alla barn som skrivits ut under 2021 ska vara slutrapporterade till Neonatalregistret senast 31 januari 2022. Vi vill samtidigt tacka alla för i år och önska God Jul & Gott Nytt År! Lena, Kristina, Stellan o Mikael.

2021-10-25

Presentationer från webinariet 14 oktober:
Hud-mot-hudvårdSmärtaHudskador
Översikt/hypotermi

2021-08-27

Rättelse

Vid internkontroll har ett fel upptäckts avseende frekvensen kirurgiskt behandlad nekrotiserande enterokolit (NEC). Orsaken - ett summeringsfel i databasen - är nu åtgärdat. Inga övriga variabler berörs i dagsläget men utredning pågår. Felet har inneburit en underskattning av kirurgiskt behandlad NEC. Årsrapporten är korrigerad och rättad version finns att ladda ner på hemsidan. Vi beklagar felet.

2021-08-18

Svarsfrekvensen på föräldraenkäten är 20% i landet. Glöm inte informera föräldrarna att enkäten kommer via sms 2 veckor efter utskrivning och att den är anonym.

2021-08-12

Video - nyhet på startsidan.

Klicka på respektive länk för att se!

2021-07-28

Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer - Nationella rekommendationer till beslutsfattare och stöd till personal (utgivare: Socialstyrelsen).

2021-05-11

Uppgifter om barn som ska följas upp vid 2 och 5½ års ålder kan nu läggas in även om familjen flyttat till annan region. Välj alternativ "Registrering av uppföljning, vtf saknas" vid registrering av nytt barn.  

2021-05-06

Neonatalregistret publicerar i JAMA och i JAMA Network Open.

2021-03-21

Resultaten av föräldraenkäten redovisas och uppdateras nu kontinuerligt på öppna hemsidan (flik 4 från vänster i övre menyraden). Redovisningen omfattar kliniker med 10 svar eller fler. Inbjudan att delta i enkäten skickas till föräldrarna som SMS omkring 14 dagar efter barnets utskrivning. Kom ihåg att informera föräldrar om enkäten vid utskrivningen.

2021-02-02

Barn till mödrar som testats positivt för SARS-CoV-2. P.g.a. ofullständiga data och stort merarbete avslutas inrapporteringen av barn till test-positiva mödrar som vårdas på förlossning/BB. Däremot fortsätter inrapporteringen av barn till test-positiva mödrar och som vårdas i neonatalvård såsom tidigare.

2021-01-20

Information om personuppgifter

Möjlighet för användare att se personnummer i SNQ finns för att kunna använda registerdata tillsammans med andra informationskällor för kvalitetsarbete och forskning, men nedladdning (till ex.vis Excel) av personuppgifter får endast göras med myndighetstillstånd och görs via registerhållare.