Välkommen till Neonatalvårdsregistret

Registret omfattar alla barn som vårdas på neonatalavdelning i Sverige.

Vår vision för svensk neonatalvård är att varje familj och barn får den vård de behöver, när den behövs och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. Neonatalregistret (SNQ) ser som sitt uppdrag att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar för patienter, och till forskning och sjukvårdsutveckling.

Se våra videos: 1) Introduktion, 2) Jämföra data och 3) Förbättra

Stöd för dig som ska ha dialog med gravid kvinna med hotande förtidsbörd i vecka 22-26.

Har du sett resultaten av föräldraenkäten på öppna hemsidan? - nu finns över 4450 svar!

Statistik från registret

Antal mödrar: 171139
Antal barn: 196946
Antal vårdtillfällen: 257365

Aktuellt

2022-08-17

Webinar i omvårdnad 13 oktober 2022.

Program och anmälan. Välkomna!

2022-06-23

Årsrapporten 2021 finns nu att läsa!

Glad sommar önskas alla!

2022-05-29

Omvårdnadsrapport för 2021 finns nu att ladda ner (efter inlog). Gå till flik "Resultat" på hemsidan. En motsvarande rapport för 2022 som uppdateras varje månad planeras inom kort. På fliken  "Info" beskrivs hur man hanterar filter för att göra urval.

2022-05-24

Presentationer från utbildningen för rapportörer 19 maj finns under "Dokument" efter inloggning.

2022-05-19

Nyheter för SNQreg: Enligt styrgruppens beslut har några smärre ändringar gjorts i protokollet:
a) För PDA anges inte längre "Resultat". Utförd undersökning markeras som tidigare i markeringsrutan det aktuella rapporteringsdygnet.
b) Vid först dosen surfaktant anges också administrationssätt och mängd (mg). 

2022-05-04

Vid kontakt med info@snq.se p.g.a problem med datainmatning/fel i enskilda fall, uppge alltid vilket BarnID som avses.

2022-05-01

Verksamhetsrapporten uppdaterad t o m april 2022. Gå till fliken "Resultat" för att ladda ner filen.

2022-04-28

Protokollen för uppföljning vid 2 och 5,5 år är uppdaterade under mars-april, både dokumentmallarna och i webformulären.

2022-04-04

Verksamhetsrapporten uppdaterad t o m mars 2022. Gå till fliken "Resultat" för att ladda ner filen.

2022-03-09

Viktigt om reservnummer
Barn som skrivs in första gången med reservnummer måste ha EXAKT samma reservnummer vid inskrivning av ett nytt vårdtillfälle. Eftersom regionerna har olika system för reservnummer skapar det här problem. SNQ uppfattar att ett nytt reservnummer gäller ett nytt barn, med risk för att dubbletter skapas. Om modern har ett personnummer och barnet skrivs in på nytt med ett annorlunda reservnummer blockeras inskrivningen. Använd då det först givna reservnumret. Det måste vara EXAKT lika. Ett mellanslag för mycket eller ett bindestreck för lite uppfattas som ett annat reservnummer. När barnet fått ett personnummer skrivs det in på fliken "Förlossning>Skriv in personnummer". Använd sedan personnummer vi kommande vårdtillfällen. Samma problem gäller om modern har reservnummer, det första reservnumret måste också följa modern.

2022-02-25

Diagnoser och Åtgärder 2017-21.  En ny version av filen finns nu tillgänglig efter inlog. Sök under fliken "Resultat".

2022-02-10

Regionala transportteam - De har nu bytt namn för att harmonisera med namnet för storregionerna enligt följande: Umeå>Norr; Uppsala>Mitt; Stockholm>Öst; Göteborg>Väst; Linköping>Sydöst; Lund>Syd

2022-02-09

Verksamhetsrapporten - nytt verktyg med statistik som uppdateras varje månad.

2022-02-09

Nya avgifter för forskaruttag, se villkor i slutet av ansökningsblanketten.

2022-01-27

Nyhetsbrev till alla användare

2022-01-12

För frågor som rör inmatning av data, inlog, behörigheter: info@snq.se.
För uttag av data för verksamhet eller forskning: dataservice@snq.se.
För ansökan om forskaruttag: mikael.norman@ki,.se.

2021-08-31

Skyddad ID

Personer med skyddad ID bör få information före registrering och godkänna registrering i SNQ (godkännande behövs inte i normalfallet). Dokumentera också i journalen att vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

Årsrapporten 2021 finns nu att läsa (med reservation för smärre justeringar).

Glad sommar önskas alla!