Välkommen


Antal poster i registret:
Mödrar120245
Barn:137242
Vårdtillfällen:173055

Nyheter

2017-04-18
 • Det finns nu en ny rubrik i listen till vänster på hemsidan "Dashboard". Planen är att vi skall skapa ett bibliotek med filer som uppdateras kontinuerligt och som innehåller uppgifter om "produktion" och utfall. Filen är interaktiv och enkel att använda. Först ut är en fil som visar neonatala transporter till och från olika sjukhus och tidsperioder. Mer kommer. Pröva och skicka gärna feed-back till info@snq.se.
          

           
 • Nytt och på gång:

  OBS! Ändrad inloggningsrutin:
  Inför övergången till SNQreg har inloggningsrutinen ändrats något. I inloggningsrutan är SNQreg förvalt (tidigare SNQ). Kom ihåg att klicka på rätt knapp för att komma till avsedd sektion (SNQreg, SNQ eller SNQtransport).
  Uppgifter ang. neo-HLR/Stabilisering:
  Rubriken "Närvarande läkare" tas bort och ersätts med "Närvarande personal". Fler alternativ för sjuksköterska/undersköterska/barnsköterska kommer att läggas till.
  CRIB-score:
  CRIB 1 utgår och CRIB 2 kvarstår. De uppgifter som krävs för att beräkna CRIB 2 blir obligatoriska. Det är lägsta temp under första timmen (eller första temp efter intagning) och lägsta BE under första timmen (eller första BE efter intagning).
  Max anterior horn width:
  Denna variabel utgår.

  På den nya upplagen av SNQ-formulären, som är under tryckning, kommer dessa ändringar att vara införda. De ny blanketterna kommer att kunna laddas ned under fliken "Dokument" (efter inloggning). Pappersversionen kommer också att kunna beställas som tidigare.
   

     
 • Kvalitetsförbättrande förändringar i SNQ:

  SNQreg
  SNQreg, med daglig registrering av data, används för närvarande i Göteborg, Umeå, Luleå och Skellefteå, Sundsvall och Östersund. Fler kliniker är på gång: KS, SöS, Halmstad, Uppsala, Gävle.
  SNQ-uppföljning
  Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är klart och kan användas för barn födda 2009 och senare. Aktuell version av pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.
  SNQ-transport
  Transport-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).    
     
    
Läs mer...