Välkommen


Antal poster i registret:
Mödrar121800
Barn:139043
Vårdtillfällen:175610

Nyheter

2017-11-16
SNQ-dagarna 2018, den 22 och 23 mars.
Plats är som tidigare Radisson Blu, Arlandia Hotel. Vi kommer att vara i en bättre lokal med "bio-sittning" och med högre kvalitet på bildvisning och ljud. Planeringsarbetet pågår och vi återkommer med en agenda och anmälningsformulär senare i år. Reservera dagarna i almanackan redan nu!

Årsrapporten för 2016 är klar och kan laddas ned. Klicka på "Årsrapporter" i rubriklistan till vänster. Där finns nu också en ny rubrik: "Dashboard". Planen är att skapa ett bibliotek med filer som uppdateras kontinuerligt och som innehåller uppgifter om produktion och utfall. Programvaran är interaktiv och enkel att använda. Vi har lagt ut en produktionsrapport för perioden 2012-2016 och en rapport om neonatala transporter.

Nytt och på gång:

OBS! Ändrad inloggningsrutin:
Inför övergången till SNQreg har inloggningsrutinen ändrats något. I inloggningsrutan är SNQreg förvalt (tidigare SNQ). Kom ihåg att klicka på rätt knapp för att komma till avsedd sektion (SNQreg, SNQ eller SNQtransport).
Uppgifter ang. neo-HLR/Stabilisering:
Rubriken "Närvarande läkare" tas bort och ersätts med "Närvarande personal". Fler alternativ för sjuksköterska/undersköterska/barnsköterska kommer att läggas till.
CRIB-score:
CRIB 1 utgår och CRIB 2 kvarstår. De uppgifter som krävs för att beräkna CRIB 2 blir obligatoriska. Det är lägsta temp under första timmen (eller första temp efter intagning) och lägsta BE under första timmen (eller första BE efter intagning).
Max anterior horn width:
Denna variabel utgår.

På den nya upplagen av SNQ-formulären, som är under tryckning, kommer dessa ändringar att vara införda. De ny blanketterna kommer att kunna laddas ned under fliken "Dokument" (efter inloggning). Pappersversionen kommer också att kunna beställas som tidigare.
 

   

Kvalitetsförbättrande förändringar i SNQ:
SNQreg
SNQreg, med daglig registrering av data, används för närvarande i Göteborg, Umeå, Luleå och Skellefteå, Sundsvall och Östersund. Fler kliniker är på gång: KS, SöS, Halmstad, Uppsala, Gävle.
SNQ-uppföljning
Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är klart och kan användas för barn födda 2009 och senare. Aktuell version av pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.
SNQ-transport
Transport-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).    

Läs mer...