Statistikbeställning från Graviditetsregistret

Om du som arbetar vid vårdverksamheter eller studerar önskar beställa ett statistikuttag från Graviditetsregistret, gör så här:

  1. Be din verksamhetschef/handledare att godkänna uttaget.
  2. Fyll i blanketten som du hittar till under Dokument till höger.
  3. Skicka ifylld blankett till info@graviditetsregistret.se.

Kostnad Statistikbeställning

För varje statistikbeställning som tar en timme eller mera i arbetstid tar Graviditetsregistret ut en kostnad för nedlagd arbetstid på 1300 kr/timme.

Viktigt

Villkor

Det utlämnade materialet får endast användas för ändamål beskrivet i beställningen. Sekretessregler för hälso- och sjukvården ska följas.

Överlämnad data ska förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan få tillgång.

Vid uttag till ST-arbeten, magisteruppsatser eller liknande får publicering av materialet endast ske på sådant sätt att enskilda individers identitet inte röjs.

Hänvisningar till Graviditetsregistret ska göras i metodavsnitt, presentationer samt vid publicering under rubriken ”acknowledgements”. Slutrapporter t.ex. artikel eller uppsats ska efter avslutat projekt sändas till registret, och registret ska omnämnas i slutrapporten. Se under Länkar uppe till höger för exempel.

Dokument

Länkar