Forskaruttag

Ansökningsprocessen underlättas om du följer vår checklista (se menyn till höger) så att du kan utforma din ansökan på ett sätt som gör att handläggningen går så smidigt som möjligt.

Kostnad

För varje datauttag tar Graviditetsregistret ut en kostnad för nedlagd arbetstid. Grundkostnaden är 17 000 kr för arbete upp till 10 timmar. Därefter debiteras 1300 kr/tim. I kostnaden ovan ingår möjligheten till att senare ställa frågor om datauttaget (upp till 2 timmar). Kortare förfrågningar inför ett eventuellt datauttag debiteras inte.

Etikprövningsmyndigheten

Alla forskningsuttag från registret kräver en godkänd etikansökan.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES-området

De särskilda regler i personuppgiftslagen som gäller vid en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES-området finns i dokumentet ”Överföring personuppgifter” till höger. (Den bedömning som måste ske innan tredjelandsreglerna är aktuella, nämligen om den behandling som överföringen innebär är laglig eller ej, tas inte upp i dokumentet).

Dokument

Länkar