Publikationer

Vetenskapliga publikationer där man använt data från Graviditetsregistret.

Ladda ned listan: Graviditetsregistrets publikationslista.pdf.