Årsrapporter

Graviditetsregistret sammanställer varje år data över de kvinnor som fött barn respektive år. Årsrapporten för 2023 kommer att publiceras under hösten 2024.

Graviditetsregistrets årsrapport 2022.pdf

Graviditetsregistrets årsrapport 2021.pdf

Graviditetsregistrets årsrapport 2020.pdf

Graviditetsregistrets årsrapport 2019.pdf

Graviditetsregistrets årsrapport 2018.pdf

Graviditetsregistrets årsrapport 2017.pdf

Graviditetsregistrets årsrapport 2016.pdf

Graviditetsregistrets årsrapport 2015.pdf

Graviditetsregistrets årsrapport 2014.pdf

Graviditetsregistrets årsrapport 2013.pdf