Välkommen till Graviditetsregistret

Tillsammans skapar vi bättre vård

Varje år föds ca 110 000 barn i Sverige. Vi har varit framgångsrika inom graviditets- och förlossnings-vården och har idag ett av världens bästa hälsoresultat. Med Graviditetsregistret vill vi nu fortsätta att utveckla och öka kvalitén inom vården av gravida och deras nyfödda.

Det är vi i vården som ligger bakom registret. Vi samlar och behandlar information hela vägen från graviditeten till och med ett par månader efter förlossningen, exempelvis ultraljud sjukdomshistoria, eller information om barnets tidiga tillstånd. Uppgifterna är skyddade av svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning. Med 110 000 födslar per år blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling!

Läs mer om nationella kvalitetsregister här: www.kvalitetsregister.se

 

Aktuellt

150421 - Reviderade manualer finns upplagda på startsidan efter inloggning.

150415 -  Det går nu att söka och hitta saknade registreringar!

Det har varit problem med att söka och hitta gamla registreringar som påbörjats i det gamla systemet på UCR. Felet är nu identifierat och avhjälpt.
Registreringarna hittas under Bevakningslistan. De registreringar som det gäller är markerade som "Utkast". Vi ber om ursäkt för de problem som detta inneburit för er!

Under TRANSLATIONS går det nu att hitta information på olika språk. Antalet språk kommer att utökas vartefter.

För att logga in krävs e-tjänstekort, kortet ska vara insatt i kortläsaren. Du behöver kortets PIN kod. Använde du enbart användarnamn och lösenord i gamla systemet fungerar dessa uppgifter inte nu.