Välkommen till Graviditetsregistret

Tillsammans skapar vi bättre vård

Varje år föds ca 110 000 barn i Sverige. Vi har varit framgångsrika inom graviditets- och förlossnings-vården och har idag ett av världens bästa hälsoresultat. Med Graviditetsregistret vill vi nu fortsätta att utveckla och öka kvalitén inom vården av gravida och deras nyfödda.

Det är vi i vården som ligger bakom registret. Vi samlar och behandlar information hela vägen från graviditeten till och med ett par månader efter förlossningen, exempelvis ultraljud sjukdomshistoria, eller information om barnets tidiga tillstånd. Uppgifterna är skyddade av svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning. Med 110 000 födslar per år blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling!

Läs mer om nationella kvalitetsregister här: www.kvalitetsregister.se

 

Aktuellt

För att logga in krävs e-tjänstekort, kortet ska vara insatt i kortläsaren. Du behöver kortets PIN kod. Använde du enbart användarnamn och lösenord i gamla systemet fungerar dessa uppgifter inte nu. 

Nu fungerar det att registrera uppföljningar. OBS! Viktigt att rutan "Avslutat" är tom, det ska inte stå "nej". 

Initialt kommer nedlagda enheter att vara med i systemet, detta för att det fanns patienter registrerade på dem. Vi håller på att gå igenom dem och inaktivera dessa.

Användarmanualer

Manuell inmatning ObstetrixManuell inmatning Partus & CosmicAdministration av användare