Omvårdnadsrapport

Omvårdnadsrapporten presenterar månadsvis statistik för varje sjukhus gällande initiering av amning, antal barn som varit nedkylda vid inläggning, smärta, antal stick, hudskador och trycksår, och bruk av infarter. Eftersom statistiken kan brytas ner till ett fåtal individer presenteras endast några exempel som öppen statistik nedan.

Efter in-loggning från huvudmenyn kan du:

Hitta nedladdningsbara Excel-filer under menyn "För användare":

Göra många egna urval och skapa egen statistik (klicka på "Statistik/Listor" på menylisten).