Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapporten presenterar månadsvis statistik för varje sjukhus gällande antal inlagda barn och vårdtillfällen, vårddygn, typ av andningsstöd, antal barn som kylbehandlats p.g.a. syrebrist vid förlossning, vårdrelaterade infektioner, och amning. Eftersom statistiken kan brytas ner till ett fåtal individer presenteras endast några exempel som öppen statistik nedan.

Efter in-loggning från huvudmenyn kan du: