Dashboards

Vi utvecklar f.n. interaktiva instrumentpaneler ("Dashboards") för flera av våra kvalitetsindikatorer. 

Till vänster kan du välja att se på de paneler som hitintills färdigställts genom att klicka på respektive rubrik. 

Panelerna läses bäst i helskärmsläge - efter att du öppnat den panel du vill se, klicka på den diagonalställda "dubbelpilen" längst ner i högra hörnet. För att avsluta helskärmsläge - tryck "Esc".