Nyheter

IMPACT studien startar

2018-11-08
Nu startar ny studie om preeklampsi som en del av KUB databasen

HSA-id inloggning

2012-03-28
Man nu kan logga in med HSA-id.
Man ska kontakta sin administratör, ange HSA - id och fråga om aktivering.
Förstås systemet på sjukhuset ska vara i drift.

Uppsala börjar skicka lab prover automatisk

2011-05-24

Från och med maj 2011 Uppsala börjar skicka lab prover automatisk till KUB.

I nu läge nästan alla i hela Sverige skickar prover automatisk till KUB!

BPD obligatorisk!

2011-05-24
Vi börjar lägga BPD för alla patienter!

Lab prover kommer automatisk till databasen

2008-03-14
Lab proverna nu kommer automatisk fron Karolinska lab direkt till CUB databasen.
Funktionen idag finns tillgänglig för Huddinge, Solna och UltraGyn.

Ny version av KUB databasen är ute!

2007-05-06

Ny version (v. 2) är nu beredd för automatiskt dataimport från Kemlab. Snart kan svaren på fritt beta-hCG och PAPP-A överföras direkt till KUB databas. Patientdata från Obstetrix Ultraljud kommer också att överföras automatisk till databasen.