Kontakt information

Anna Marsk,
Ultragyn,
Odenplan, Stockholm
anna.marsk@ultragyn.se

Marius Kublickas,
Karolinska Universitetssjukhus,
Centrum för fostermedicin, K79
mk@medscinet.com

Peter Conner, register ansvarig
Karolinska Universitetssjukhus,
Centrum för fostermedicin
peter.conner@karolinska.se