Välkommen

Välkomna till Fosterdiagnostiska registret - här registrerar vi uppgifter med syftet för att förbättra hälsan för den gravida kvinnan och det väntande barnet.

Modulen används för sannolikhetsberäkning avseende kromosonavvikelser i samband med fosterdiagnostik i första trimestern samt för kvalitetsuppföljning avseende fosterdiagnostik och obstetriskt ultraljud. Modulen har en stor nationell utbredning, vilket med hjälp av kvalitetsuppföljningen bidrar till utvecklandet av en jämlik vård av god kvalitet.

IMPACT studien är avslutat, resultat förväntas publiceras under slutet av 2024.

Läs mer om IMPACT här

Läs mer

Nyheter

Inloggningsproblem till hemsidan med Internet Explorer  [2020-04-15]

Vi har märkt av  att en del av er som använder Internet Explorer som web browser får upp dubbla inloggningsrutor när ni kommer till hemsidan
Problemet ligger ej hos Medscinet utan hos Internet operatören
Lösningen är att trycka F5 på ert tangentbord - eller att huvudsakligen använda andra web browsers som ex.vis Google Chrome.

Peter Conner 200415

Läs mer