Graviditetsregistrets patientinformation

Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Det är frivilligt att vara med och det påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika vårdenheter och vårdgivare runt om i landet. Resultaten kan användas för förbättringsarbete och forskning.

Om du inte vill att dina uppgifter rapporteras till Graviditetsregistret ska du meddela detta till din barnmorska. För fullständig patientinformation läs dokumentet till höger.

Vilka uppgifter registreras och vem ansvarar för uppgifterna?

Data förs in i din journal vid inskrivning och besök på mödrahälsovården, vid ultraljud och förlossning samt vid återbesök. De viktigaste uppgifterna (variablerna) som beskriver din graviditet och förlossning skickas vidare till Graviditetsregistret då barnet är fött. Karolinska universitetssjukhuset är personuppgiftsansvarig och ansvarig myndighet för registret. Vårdverksamheterna är ansvariga för själva uppgifterna i registret.

Dina rättigheter

Dokument

Translations