Välkommen till Graviditetsregistret


Enkät till alla gravida och nyblivna mammor

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att kunna besvara Graviditetsenkäten från och med 2019. Enkäten ställer frågor om vad gravida och nyblivna mammor tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa.
Syftet med enkäten är att öka kvinnors delaktighet samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner. 
Graviditetsenkäten skickas ut vid tre tillfällen:
Graviditetsvecka 25
Sex veckor efter förlossning
Ett år efter förlossning
Enkäten lanseras under 2019 och kommer att skickas ut digitalt.
Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

FÖRBÄTTRAD FÖRLOSSNINGSVÅRD 2018

I höst samlar QRC STOCKHOLM alla förlossningskliniker till den första nationella konferensen med förbättringsarbeten inom förlossningsvården i fokus.
Syftet är att dela kunskap, lära och inspireras av varandra.
- Torsdag, 22 november 2018 klockan 08:30-16:30
- Meetingroom, Alströmergatan 20, Stockholm
- Läs mer och Anmäl dig här
 

.

Aktuellt

SWEPIS

Studien är pausad, inga patienter inkluderas from 15 oktober 2018!

ÅRSRAPPORT 2017 ÄR HÄR! 

GR Årsrapport 2017.pdf

 

Inloggning i registret

Läs här om hur du får behörighet eller hur du felsöker vid inloggningsproblem.