Välkommen till Graviditetsregistret

Information om corona


För att snabbt kunna öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelningar i Sverige, påbörjar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) insamling av uppgift gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID19. Inskrivning i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning. Insamling av uppgifter sker bland annat via Mödrahälsovårdens uppföljningsregistrering. 

DET ÄR OCKSÅ MYCKET VIKTIGT ATT DIAGNOSSÄTTA (I OBSTETRIX, PARTUS OCH COSMIC JOURNALSYSTEM) VID BEKRÄFTAD COVID-19 INFEKTION!

SPRID DENNA INFO TILL ALLA SOM SÄTTER DIAGNOSER!

WHO har beslutat att koden U07.1 ska användas för den nya coronavirusinfektionen 2019.Koden som ska användas ur ICD-10-SE är:
U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]

Med vänlig hälsning

Michaela Granfors
Registerhållare

 

 

 

 

Aktuellt

Graviditetsenkäten

Som en följd av det rådande läget orsakat av Coronaviruset är Graviditetsenkäten, enligt beslut av Hälso-och Sjukvårdsdirektörerna, uppskjuten på obestämd tid. 

Information till er som arbetar i mödrahälsovård i Norrbotten!

Arbetet med integration mellan journalsystemet Partus och Graviditetsregistret  pågår. Det innebär att barnmorskor i mödrahälsovård från och med nu enbart registrerar uppgifter vid Inskrivningsregistrering och Uppföljningsregistrering.

Registrets Årsrapport 2018 

Läs den här

Fördjupningsutbildning för enhetsadministratörer vid förlossningskliniker 2020

Utbildningarna har blivit inställda. Vi återkommer när det blir nya datum

Rapporter & Valfria listor

Göteborg 26/3 och 23/4
Stockholm 17/3 och 12/5
Läs mer här

Inloggning i registret

Läs här om hur du får behörighet till registret eller hur du felsöker vid inloggningsproblem.