Välkommen till Graviditetsregistret


Sahlgrenska vinner pris för förbättringsarbete 

Motivation: Sahlgrenska har genomfört ett strukturerat förbättringsarbete för att förbättra vården för förstföderskorna. De har använt sig av patientsam- verkan, skapat engagemang bland personalen, utvärderat hårda och mjuka utfall samt visat på uthållighet och goda resultat. 

Hedersomnämnandet går till region Halland då de kraftigt har minskat andelen bristningar genom systematiskt förbättringsarbete.


Förbättrad Förlossningsvård 2018. Nationell konferens den 22 november i Stockholm.  Arrangörer QRC Stockholm och Graviditetsregistret

Aktuellt

Inloggning i registret

Läs här om hur du får behörighet till registret eller hur du felsöker vid inloggningsproblem.

SWEPISSTUDIEN

Överburenhetsstudien är nu avslutad.
Läs om studien här

ÅRSRAPPORT 2017

GR Årsrapport 2017.pdf