Patientinformation

Vården har en skyldighet att informera patienterna om att verksamheten deltar i ett Nationellt kvalitetsregister. Till din hjälp att informera finns en affisch och patientinformation (Information in English).

Informerat samtycke (som i forskning) till registrering behövs dock inte

De vårdnadshavare som inte vill att deras barn är med i Neonatalvårdsregistret måste aktivt tacka nej till att registreras.  Det räcker således inte att enbart låta bli att registrera barn. Vårdnadshavaren kan välja att muntligt meddela nej till ansvarig personal, som i sin tur för uppgiften vidare till info@snq.se. Vårdnadshavaren kan också när som helst använda tacka-nej blanketten och skicka in till systemadministratören direkt. Om vårdnadshavaren tackar nej raderas eventuella data och systemet spärrar all framtida registrering. Ingen förteckning förs över de som tackat nej.

Neonatalvårdsregistrets styrgrupp rekommenderar att personer med skyddad ID informeras innan registrering påbörjas och att de godkänner registrering i SNQ (även om formellt godkännande inte behövs). Dokumentera i journalen om vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

Övriga blankett för vårdnadshavare: SNQ Registeruttag blankett