För forskare

Ansökan Forskaruttag

Önskar du ett forskaruttag från SNQ, kontakta gärna först registerhållare eller biträdande registerhållare för att diskutera forskningsprojektet: info@snq.se. När det är gjort skickar du en skriftlig ansökan (blankett laddas ner till höger) till Neonatalvårdsregistret för godkännande.

Obligatoriska bilagor:

Om personuppgifter ska behandlas av annan än forskningshuvudmannen så ska ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal ingås och bifogas (t.ex. om forskaren tar hjälp från externa parter för behandling av data).

Registerservice

Registerservice är en servicefunktion för forskare och de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bland annat att bidra till ökad kvalitet på data i kvalitetsregistren. Här hittar man också stöd till forskare som planerar att forska på register. 

På registerservice hemsida hittar du information hur du beställer registerdata. Registerservice på Socialstyrelsen.

Etikprövning

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. 

På Etikprövningsmyndighetens (EPM) hemsida kan du ansöka om etikprövning via ansökningshanteringssystemet Prisma. Etikprövningsmyndigheten.

Huvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet för SNQ

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Dokument