Redovisning av statistik och resultat

   

Neonatalregistrets öppna redovisning av statistik består av:

  •  Föräldraenkäten (se nästa flik i övre menyraden).
  • Grafer och texter under rubrikerna till vänster (uppdaterade juni 2023).
  • Nedladdningsbara Excel-filer: Datalagret (uppdaterat t.o.m. tertial 2023_2). I Datalagret gör du egna urval av kvalitetsindikatorer (behandlings- och utfallsmått) för barn födda före 32 veckor. Tidigt debuterande GBS-sepsis/meningit 2012-2022 (debut dag 0-6 med positiv odling av grupp B streptokocker i blod och/eller likvor per födelseår).

Efter in-loggning från huvudmenyn kan du vidare:

  • Göra många egna urval och skapa egen statistik (klicka på "Statistik/Listor" på menylisten).

Önskar du hjälp med datauttag - kontakta dataservice@snq.se.

Statistik från neonatalregistret finns också publicerad i rapporter från myndigheter och organisationer, samt på Vården i siffror  (För att hitta  information om nyfödda barn i "Vården i siffror", klicka på "Indikatorer" på listen längst upp och använda sökfunktionen med orden "Neonatal" eller "Nyfödda". Om du väljer "alla sjukhus", tänk på att neonatalvården är centraliserad och att de flesta utfallsmått inte är case-mix-justerade.)