Redovisning av statistik och resultat

Neonatalregistrets öppna redovisning av statistik består av:

Efter in-loggning från huvudmenyn kan du vidare:

Önskar du hjälp med datauttag - kontakta dataservice@snq.se.

Statistik från neonatalregistret finns också publicerad i rapporter från myndigheter och organisationer, samt på Vården i siffror  (För att hitta  information om nyfödda barn i "Vården i siffror", klicka på "Indikatorer" på listen längst upp och använda sökfunktionen med orden "Neonatal" eller "Nyfödda". Om du väljer "alla sjukhus", tänk på att neonatalvården är centraliserad och att de flesta utfallsmått inte är case-mix-justerade.)