Välkommen

Centrum för Fostermedicin vid Karolinska universitetssjukhuset (CFM) bygger upp en heltäckande service för hela landet samt skapa ett nordiskt nav för fosterterapi.

Fosterterapi för intrauterina behandlingar avser:

  1. Laserbehandling vid tvillingtransfusionssyndrom (TTS)
    Vid monokoriotiska tvillinggraviditeter, dvs där tvillingarna delar moderkakan, kan det uppstå obalans i kärlförbindelserna mellan tvillingparet. Tillståndet är allvarligt och kan leda till att en tvilling kontinuerligt ger blod till den andra. Om man inte behandlar kan detta leda till att en eller båda tvillingarna dör. Behandling: man går in i livmodern med ett mycket tunt instrument och bränner de kommunicerande kärlen mellan fostren med laser. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med enheten för perinatal patologi.
  2. Intrauterina transfusioner. Hanteras genom GravImm hemsida.
    Intrauterina transfusioner utförs vid uttalad blodbrist hos fostret. Orsaken är oftast immunisering med röda blodkroppar, men anemi (blodbrist) kan också orsakas av vissa medfödda infektioner som exempelvis parvovirusinfektion. Vid transfusioner på foster för man in en tunn nål i fostrets blodkärl under ultraljudsövervakning, och genom denna nål tillför man blod som vid en ”vanlig” transfusion. CFM:s resultat vid denna behandling är i absolut världstopp. Verksamheten har varit möjlig att bygga upp genom ett nära samarbete med Transfusionsmedicin.
  3. Intrauterin shuntinläggning
    Vid vissa tillstånd samlas vätska i olika hålrum i fostrets kropp. Detta kan störa en normal utveckling av organfunktionen. Vid dessa tillstånd kan det vara aktuellt att avlasta hålrummet i fråga och man lägger då in en shunt mellan vätskeansamlingen och amnionhålan. Efter födelsen avlägsnas shunten.

För uppföljning av laserbehandling är det viktigt att vi får undersöka placenta efter förlossning av TTS-patient som genomgått denna behandlingsform. Vi ber er därför skicka placenta till Karolinska, Huddinge. Läs nedan hur ni ska göra i dokumentet nedan.

Man kan också läsa mer om CFM på Karolinska hemsida.