Välkommen till SWEDROP

Svenskt kvalitetsregister för prematuritetsretinopati, ROP

ROP är en av få orsaker till blindhet som går att förebygga. Det förutsätter att barnet undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden av erfaren ögonläkare, för att upptäcka och följa eventuell ROP-sjukdom och för att vid behov och i rätt tid genomföra erforderlig behandling.

Ögonscreening på för tidigt födda barn

Alla barn i Sverige födda före mognadsvecka 30 genomgår ögonscreening, vilket innebär att ögonen undersöks regelbundet under nyföddhetsperioden. När undersökningarna har avslutats matas resultaten in i registret.

Idag finns drygt 11.000 barn registrerade i SWEDROP. Analyser av resultat från barn som har ögonundersökts och registrerats i SWEDROP publiceras regelbundet i internationella ögontidskrifter och har bidragit till kontinuerliga förbättringar av ROP-screeningen i Sverige.

Aktuellt

2022-05-22

Digitalt användarmöte för SWEDROP planeras Onsdagen den 19 oktober kl 12-15. Zoom-länk kommer att skickas ut strax före. Välkomna!

2022-04-01

SWEDROP Årsrapport för 2020
Rapporten finns nu tillgänglig under ÅRSRAPPORTER.

2021-12-16

Reviderade Nationella riktlinjer för screening och behandling av ROP samt för uppföljning vid 2,5 och 6,5 år, finns nu tillgängliga på hemsidan.

Ett reviderat undersökningsprotokoll för screening av ROP finns också tillgängligt under fliken "Dokument" inne i registret (inloggat läge).

2021-08-19

Ny internationell klassifikation av ROP – ICROP3 (Ophthalmology 2021)

ICROP3 har förfinat den tidigare klassifika-tionen av ROP med definition av ”bakre zon II” och en s.k. ”notch” i ögats bakre pol, subkategorisering av stadium 5 samt betoning av ett kontinuerligt spektrum av kärlförändringar från ”normal” till s.k. ”plus disease”. ”Aggressive posterior ROP” (AP-ROP) har ändrats till ”aggressive ROP” (A-ROP).

Regress efter laser respektive Anti-VEGF-behandling samt reaktivering efter Anti-VEGF-injektion beskrivs i detalj, liksom sena sequelen såsom ”PAR” (persistent avascular retina).

Läs artikeln här.