Nyheter

IMPACT studien startar [2018-11-08]

Nu startar ny studie om preeklampsi som en del av KUB databasen

Läs mer

Välkommen

Välkomna till Fosterdiagnostiska registret - här registrerar vi uppgifter med syftet för att förbättra hälsan för den gravida kvinnan och det väntande barnet.

Modulen används för sannolikhetsberäkning avseende kromosonavvikelser i samband med fosterdiagnostik i första trimestern samt för kvalitetsuppföljning avseende fosterdiagnostik och obstetriskt ultraljud. Modulen har en stor nationell utbredning, vilket med hjälp av kvalitetsuppföljningen bidrar till utvecklandet av en jämlik vård av god kvalitet.

Nu startas även en ny del upp. Den syftar till att utveckla en screeningmetod som skall kunna förutse vilka som riskerar att insjukna i preeklampsi under sin graviditet. Detta är ytterligare ett steg i att individualisera och skräddarsy vården för den gravida kvinnan. I ett första steg sker detta som ett forskningsprojekt – IMPACT.Via denna sida loggar du både in i KUB modulen för att beräkna risk för kromosomavvikelser och till IMPACT som forskare eller forskningssköterska.

Läs mer om IMPACT här