Rapport för:

Vårdtyp:  
Enhet:  
ASIH:  
SPSV:

År:
Månad:
 
From:
Tom.:
 
Välj rapport:

 

Statistik

Här har Du möjlighet att se rapporter för beläggning för Ditt eller andra sjukhus.

Gör så här:

  1. Välj typ av vård.
  2. Välj sjukhus eller ASIH/SPSV.
  3. Därefter väljer Du tid: år, månad eller tidsinterval. Om Du väljer from/tom, ignoreras år och månad.
  4. Välj önskad rapport (för ASIH/SVSP fungerar bara antal).
  5. Klicka på Visa.

Beläggningsrapporten visas på den högra sida

ASIH värde tabell

0 I dag
1 Om 1 dag
2 Om 2 dagar
3 Om 3 dagar
4 Om 4 dagar
5 Om 5 eller fler dagar