Välkommen

Välkommen till SWEDROP, registret för prematuritetsretinopati - ROP

Styrgrupp: Abbas Al-Hawasi, Linköping, Ann Hellström, Göteborg, Gerd Holmström, Uppsala, Åsa Nilsson, Umeå, Kristina Tornqvist, Lund, Agneta Wallin, Stockholm.

Ordförande: Gerd Holmström.

För tidigt födda barn löper risk att utveckla näthinnesjukdom i nyföddhetsperioden, s.k. prematuritets-retinopati, ”ROP”.  ROP är en av de få orsaker till blindhet som går att förebygga. Det förutsätter att det för tidigt födda barnet undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden av en erfaren ögonläkare, för att upptäcka och följa eventuell ROP-sjukdom och för att vid behov och i rätt tid ge behandling, som oftast innebär laserbehandling.

Alla barn i Sverige som är födda före graviditetsvecka 31 ingår i denna s.k. ögonscreening, som innebär att ögonen undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden. När undersökningarna har avslutats matas resultaten in i ett nationellt kvalitetsregister för ROP-undersökta barn, SWEDROP. Detta register startades år 2006 och har ca 96%-ig täckningsgrad i landet. Idag (dec 2015) finns drygt 8000 barn registrerade i SWEDROP. Analyser av resultat från barn som har ögonundersökts i nyföddhetsperioden och registrerats i SWEDROP, har publicerats i internationell och skandinavisk ögontidskrift, se nedan, och har bidragit till förbättringar av ögonscreeningen i Sverige.

Referenser:

1. Swedish National Register for Retinopathy of Prematurity (SWEDROP) and the Evaluation of Screening in Sweden. Holmström GE, Hellström A, Jakobsson PG, Lundgren P, Tornqvist K, Wallin A. Arch Ophthalmol. 2012 Nov 1;130(11):1418-24.

2. Evaluation of new guidelines for ROP screening in Sweden using SWEDROP – a national quality register. Holmström G, Hellström A, Jakobsson P, Lundgren P, Tornqvist K, Wallin A. Acta Ophthalmol. 2015 May;93(3):265-8.


Länk till Övningsdatabas: www.medscinet.com/rop_test