Vårdens resultat

Överlevnad

Totalt sett har vare sig andelen dödfödda  (3,6-4,0 per tusen födda) eller andelen som avlidit första fyra veckorna (1,4-1,8 per tusen levande födda) minskat de senaste 10 åren (källa SoS Statistikdatabas). Men båda utfallen ligger på en låg nivå i Sverige vid en internationell jämförelse.

Förbättrad överlevnad bland tidigt födda

Däremot, bland extremt tidigt födda (före 27 fullgångna graviditetsveckor) har Neonatalregistret nyligen rapporterat (JAMA 2019) om att dödföddheten minskat med 23% och att överlevnaden till 1 års ålder ökat med 10%, samtidigt som andelen barn som överlevt utan svåra neonatala komplikationer ökat med 19%. De största förbättringarna sågs bland de allra minsta barnen födda efter 22-23 veckor.

Regionala skillnader borta

Tidigare har det funnits regionala skillnader i överlevnad bland extremt tidigt födda. Men som redovisas i SNQs senaste Årsrapport syns inte längre några statistiskt säkerställda skillnader mellan den svenska neonatalvårdens 6 regioner.