Här presenteras utvalda vårdresultat. Läs mer i Årsrapporten.

Överlevnad

Varje dag föds ett barn mer än 12 veckor för tidig i Sverige. I vissa fall sker födelsen 16-18 veckor för tidigt. Svensk vård uppvisar världsledande överlevnad vid dessa extremt korta graviditetslängder och det finns inga statistiskt säkra skillnader mellan regioner.

Figur 1. 1-årsöverlevnad vid extremt korta graviditetslängder. Avser levande födda intagna för neonatalvård åren 2014-2020 (N=1388).