Nyhetsbrev 20181125

2018-11-25


Program för SNQ-dagarna 28-29 mars, 2019.
Öppna genom att klicka
HÄR.


Bästa registeranvändare,

Det är med ödmjukhet, lust och arbetsglädje som jag tagit mig an uppgiften som ny registerhållare. Det är ett stort förtroende och ansvar att ta över efter Stellan. Det känns därför tryggt att få fortsätta arbeta tillsammans med Stellan ytterligare en mandatperiod.

Jag hoppas du har hunnit läsa Årsrapporten 2017, den innehåller mycket intressant information. Och inom kort kan du anmäla dig till Registerdagarna 28-29 mars 2019, som har ett mycket spännande program. 

En vision för svensk neonatalvård är att varje familj och barn får den vård som behövs, när den behövs, där familjen önskar, och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. SNQ ser som sitt särskilda uppdrag att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med underlag och kunskap som kan stimulera till förbättringar, forskning och sjukvårdsutveckling.

De mest prioriterade utvecklingsområdena för kommande år är att:
1. Fortsätta automatisera inrapportering av data och minska eftersläpning i rapportering.
2. Ta fram en strukturerad digital journal för neonatal uppföljning
3. Stärka verksamheternas kapacitet att analysera och använda inrapporterade data i det lokala och regionala förbättringsarbetet.

Vi lär av varandra och andra, tillsammans gör vi neonatalvården bättre!

Mikael Norman & Stellan Håkansson

Nyhetsbrev 2018-08-27

2018-06-06

Nyhetsbrev (2018-09-11):

Årsrapporten för 2017 är nu klar. Klicka på innehållsmenyn till vänster för att öppna. Där hittar ni också Verksamhetsberättelsen för 2017.


SNQreg fortsätter att växa. Nu använder 19 kliniker det nya systemet för att fånga data till SNQ och flera planerar att starta under hösten, Malmö/Lund, Örebro och Karlstad. Målsättningen är att alla kliniker använder SNQreg före utgången av 2020.

Förhoppningsvis har alla kliniker fått en s.k. "roll-up" med information om SNQ. Den ska placeras i blickfånget för föräldrarna och är ett komplement för att förstärka de rutiner för föräldrainformation som används sedan tidigare.

SNQ-dagarna 2019 sker den 28-29 mars på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda/Stockholm. Markera datum i almanackan!

Med hopp och önskan om en god start på höstterminen,


Stellan Håkansson & Mikael Norman

Jul 2017

2017-12-20

SNQ-dagarna 2018, den 22 och 23 mars.
Stort tack till alla deltagare vid SNQ-dagarna. Det blev en livlig och engagerad diskussion kring många frågor som ger underlag för att göra SNQ ännu bättre.
Preliminärt datumför SNQ-dagarna 2019 är den 28-29 mars.

SNQreg växer. Nu använder 16 enheter det nya systemet för att fånga data till SNQ.
Kommande nyheter: 1) Utökat innehåll med nya variabler för Omvårdnad (KLART!), 2) Möjlighet att radera sista rapporteringsdygnet (KLART!), 3) Koder för diagnoser och åtgärder som markerats läggs till automatiskt (KLART!), 4) Vårdtillfälle i Hemvård visas i listan för inskrivna/utskrivna barn, 5) Import av data från Graviditet och Förlossning från Graviditetsregistret.

Bästa hälsningar,
Stellan Håkansson & Mikael Norman

2017-11-16

2017-11-16

Årsrapporten för 2016 är klar och kan laddas ned. Klicka på "Årsrapporter" i rubriklistan till vänster. Där finns nu också en ny rubrik: "Dashboard". Planen är att skapa ett bibliotek med filer som uppdateras kontinuerligt och som innehåller uppgifter om produktion och utfall. Programvaran är interaktiv och enkel att använda. Vi har lagt ut en produktionsrapport för perioden 2012-2016 och en rapport om neonatala transporter.

Nytt och på gång:

OBS! Ändrad inloggningsrutin:
Inför övergången till SNQreg har inloggningsrutinen ändrats något. I inloggningsrutan är SNQreg förvalt (tidigare SNQ). Kom ihåg att klicka på rätt knapp för att komma till avsedd sektion (SNQreg, SNQ eller SNQtransport).
Uppgifter ang. neo-HLR/Stabilisering:
Rubriken "Närvarande läkare" tas bort och ersätts med "Närvarande personal". Fler alternativ för sjuksköterska/undersköterska/barnsköterska kommer att läggas till.
CRIB-score:
CRIB 1 utgår och CRIB 2 kvarstår. De uppgifter som krävs för att beräkna CRIB 2 blir obligatoriska. Det är lägsta temp under första timmen (eller första temp efter intagning) och lägsta BE under första timmen (eller första BE efter intagning).
Max anterior horn width:
Denna variabel utgår.

På den nya upplagen av SNQ-formulären, som är under tryckning, kommer dessa ändringar att vara införda. De ny blanketterna kommer att kunna laddas ned under fliken "Dokument" (efter inloggning). Pappersversionen kommer också att kunna beställas som tidigare.
 

   

Kvalitetsförbättrande förändringar i SNQ:
SNQreg
SNQreg, med daglig registrering av data, används för närvarande i Göteborg, Umeå, Luleå och Skellefteå, Sundsvall och Östersund. Fler kliniker är på gång: KS, SöS, Halmstad, Uppsala, Gävle.
SNQ-uppföljning
Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är klart och kan användas för barn födda 2009 och senare. Aktuell version av pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.
SNQ-transport
Transport-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).    

Aktuellt

2017-04-18

April 2017

2017-04-05

Inför arbetet med årsrapporten för 2016 är det viktigt att alla vårdtillfällen som är avslutade under året är klara och fullständigt införda i SNQ senast den 1 maj.
Tack för hjälpen!


Stort tack till alla föreläsare och deltagare vid årets SNQ-dagar.
Mer info finns att läsa på hemsidan efter inlog.

Kvalitetsförbättrande förändringar i SNQ:
SNQ-uppföljning
Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är klart och kan användas för barn födda 2009 och senare. Aktuell version av pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.

SNQ-transport
Transport-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).

SNQreg
Arbetet fortsätter med att ta fram ett arbetssätt för daglig inmatning av data under pågående vårdtid. Mjukvaran används för närvarande i Umeå, och kommer snart att användas pod ytterligare minst två klinker i Norrland. SNQreg kommer senare i år att införas successivt i resten av landet,

Juni 2014

2015-06-04

Årsrapporten för 2015 klar
Årsrapporten ligger tillgänglig utan inloggning här på hemsidan.

Stort tack till alla föreläsare och deltagare vid årets SNQ-dagar.
Mer info finns att läsa på hemsidan efter inlog.

Kvalitetsförbättrande förändringar i SNQ:
SNQ-uppföljning
Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är klart och kan användas för barn födda 2009 och senare. Aktuell version av pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.

SNQ-transport
Transport-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).

SNQreg
Arbetet fortsätter med att ta fram ett arbetssätt för daglig inmatning av data under pågående vårdtid. Mjukvaran används för närvarande i Umeå, och kommer snart att användas pod ytterligare minst två klinker i Norrland. SNQreg kommer senare i år att införas successivt i resten av landet,

20150403

2015-04-02

Årsrapport 2014: 
OBS! Registrera alla vårdtillfällen för 2014 senast 1 maj!

Årsrapporten kommer att sammanställas efter den 1:a maj. För att underlaget ska vara så komplett som möjligt måste alla vårdtillfällen för barn födda under 2014 därför avslutas innan 2015-05-01.

SNQ-uppföljning

Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är nu klart och kan börja användas för barn födda 2009 och senare. Pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.

SNQ-transport
Transport-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).

SNQreg
Arbetet fortsätter med att ta fram ett arbetssätt för daglig inmatning av data under pågående vårdtid. Mjukvaran testas för närvarande av några användare mot en testdatabas, och kommer sannolikt att kunna testas i "skarp" version till hösten.

Reservera redan nu tid för: 
2016 års användardagar: 17-18 mars

Nytt 20150322

2015-03-29

Tack!
Ett stort tack till alla deltagare vid årets SNQ/SwEPIQ-dagar, för det engagemang och arbete som ni visade under mötet vid Arlanda. Ett särskilt tack till de som under året arbetat inom de tre SwEPIQ-grupperna (infektion, nutrition och transporter). Som redovisades under mötet har gruppernas arbete redan resulterat i konkreta förslag, och mer är på gång till nästa års möte. Reservera redan nu tid för:
2016 års användardagar: 17-18 mars

Årsrapport 2014
Årsrapporten kommer att sammanställas efter den 1:a maj. För att underlaget ska vara så komplett som möjligt måste alla vårdtillfällen för barn födda under 2014 därför att avslutas innan 2015-05-01.

SNQ-uppföljning

Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är nu klart och kan börja användas. Pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.

SNQ-transport
Transpor-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).

SNQreg
Arbetet fortsätter med att ta fram ett arbetssätt för daglig inmatning av data under pågående vårdtid. Mjukvaran testas för närvarande av några användare mot en testdatabas, och kommer sannolikt att kunna testas i "skarp" version till hösten.

Årsrapporten 2013 klar

2014-03-29

Tack!
Ett stort tack till alla deltagare vid årets SNQ/SwEPIQ-dagar, för det engagemang och arbete som ni visade under mötet vid Arlanda. Ett särskilt tack till de som under året arbetat inom de tre SwEPIQ-grupperna (infektion, nutrition och transporter). Som redovisades under mötet har gruppernas arbete redan resulterat i konkreta förslag, och mer är på gång till nästa års möte. Reservera redan nu tid för:
2016 års användardagar: 17-18 mars

Årsrapport 2014
Årsrapporten kommer att sammanställas efter den 1:a maj. För att underlaget ska vara så komplett som möjligt måste alla vårdtillfällen för barn födda under 2014 därför att avslutas innan 2015-05-01.

SNQ-uppföljning

Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är nu klart och kan börja användas. Pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.

SNQ-transport
Transpor-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).

SNQreg
Arbetet fortsätter med att ta fram ett arbetssätt för daglig inmatning av data under pågående vårdtid. Mjukvaran testas för närvarande av några användare mot en testdatabas, och kommer sannolikt att kunna testas i "skarp" version till hösten.

2014 SNQ-dagar

2013-12-16

Anmäl Dig till 2014 års SNQ-dagar
Senast den 17 mars
27-28 mars 2014, Universitetet, Sal X, Uppsala

SNQs årliga användardag utökas i vår till två dagar. Under den första dagen inleds SwEPIQ – ett projekt som syftar till att utjämna existerande skillnader i vårdresultat inom landet och ytterligare förbättra svensk neonatalvård. Under den andra dagen hålls ett traditionellt användarmöte, med information om SNQs utveckling och dialog med användarna. 
Mer information om de två dagarnas innehåll finner du i:

SNQ-dagarna 2014 - påminnelse
SNQ-dagarna 2014 agenda

Anmälan:
Sker via SNQs hemsida (kräver inloggning), via mail till:

elisabeth.sigurdsson@akademiska.se


eller på nedanstående anmälningsformulär:

Anmälan SNQdagarna.pdf 

Observera att inriktningen på de två SNQ-dagarna är olika, och därför delvis vänder sig till olika personer – se inledningen och informationen ovan.

 

20130910

2013-10-10

Utvecklingsarbeten i SNQ

För närvarande pågår flera olika utvecklingsarbeten inom SNQ, med syftet att förbättra datakvaliteten i registret, underlätta datafångsten, samt för att använda uppgifter ur SNQ i ett aktivt förbättringsarbete inom neonatalvården. Bland pågående projekt kan nämnas:

SwEPIQ
Vid 2014 års användardagar (som äger rum i Uppsala 27-28 mars) kommer den andra dagen att ägnas åt att påbörja ett systematiskt förbättringsarbete, baserat på en metodik som SNQ tagit in från Kanada (www.epiq.ca). Mer information om detta och om de övriga ämnen som kommer att behandlas under användardagarna kommer snart.

SNQreg
SNQs styrgrupp och programmerare arbetar för närvarande med att ta fram ett enkelt och lättarbetat system för fortlöpande registrering av uppgifter under det pågående vårdtillfället.

Transport-app
För närvarande pågår arbete med att ta fram en "app", avsedd för surfplatta, för att underlätta registrering av neonatala transporter. I ett andra utvecklingssteg kommer "appen" att utvidgas, så att den fungerar som en komplett transportjournal.

Nytt rapportverktyg
Under vintern kommer SNQ att byta det verktyg som ligger bakom de rapporter som alla användare kan nå. Förändringen genomförs för att förbättra datasäkerheten i rapporterna, och för att göra det enklare att nå de rapporter som oftast används.

SNQ system update successful

2013-06-17

We have successfully upgraded the SNQ (former PNQ) system. If any problems should arise, please do not hesitate to contact us via e-mail (support@medscinet.com).

Thank you for your patience and understanding.

Sincerely,
MedSciNet Support

PNQn byter namn till SNQ

2013-06-12

PNQn BYTER NAMN TILL SNQ! Vid det senaste styrgruppsmötet togs beslut om att byta registrets namn till SNQ, som står för Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister/Swedish Neonatal Quality Register. "Loggan" kommer att vara den samma men med byte av texten. Registrets webadress blir <www.snq.se>.

Bakgrunden till namnbytet är att de register som rör graviditet och förlossning inte ville samsas kring den samlande beteckningen PNQ som det ursprungligen var tänkt. I stället valde man  namnet "Graviditetsregistret" för de register som nu gått samman till ett: Mödrahälsovård, Fetal diagnostik och Obstetrik. SNQ kommer att fortsätta vara ett självständigt register. Figuren i logotypen kommer dock att vara densamma för SNQ och GR för att indikera att vi har nära band.

Med ett ökande internationellt engagemang blir beteckningen SNQ också mer begriplig. Namnändringen har således redan skett men innan den slagit igenom helt och hållet kommer det att ta ett tag. Vi har t. ex. en helt nytryckt  upplaga av formulär (med det gamla namnet) som beräknas räcka det kommande året. Den gamla webadressen <www.pnqn.se> kommer också att vara aktiv tills vidare.

Notera också att SNQ-formulär skall beställas via länken på startsidan efter inloggning.

Kommande nyheter i SNQ

2013-02-20

Kommande nyheter i PNQ
För närvarande pågår utvecklingsarbete inom flera aspekter av PNQ. Bland annat arbetar vi med:
1) Möjlighet att gå över till daglig registrering av data. PNQ:s programmerare arbetar med att ta fram instrument som stöder daglig registrering och uppdatering av den enskilda patientens data, fortlöpande under barnets vårdtid. 
2) En transport-app för registrering av transporter, anpassad för läsplatta, som ska förenkla registreringen i PNQtransport.
3) Ett projekt för kvalitetsförbättring, där existerande och kommande PNQ-data utgör basen för kvalitetsarbete enligt det så kallade EPIQ. Avsikten är att detta ska lanseras i samband med nästa års användardagar, som därför kommer att förändras något.

Glöm inte att registrera alla transporter i PNQtransport!
Från årsskiftet ska alla transporter av nyfödda barn (dvs under de första 28 dagarna efter födseln, samt transporter under pågående vård av barn som lagts in under neonatalperioden) registreras i PNQ:s nya transportregister. Syftet är att kartlägga hur många sådana transporter som utförs i landet, vilka patienter som transporteras och hur transporterna bemannas.  

Användardag 25 januari 2013

2012-11-25

Välkommen till 2013 års användardag! 

Årets användardag äger rum den 25 januari, kl 10-16. Liksom de senaste åren håller vi till i en datalokal i Ångströmslaboratoriet, Uppsala. Vi är medvetna om att det blir trångt i salen, men har tyvärr inte lyckats hitta någon större lokal med mer datorer.
Liksom tidigare år önskar vi få så mycket input som möjligt från er som lägger in data i PNQn - det är genom era synpunkter som vi kan utveckla och förbättra PNQn. Förutom de vanliga ämnesområdena (att lägga in respektive ta ut data ur PNQn) kommer vi att presentera transportdatabasen och årsrapporten för 2011 (som nu ligger ute på hemsidan).
Vi kommer även att fokusera på validering och kvalitetssäkring av data i PNQn. Hur gör vi för att data ska var säkra och kompletta?
Se även det länkade programmet nedan.

Mycket välkomna den 25 januari!
Anmäl dig till elisabeth.sigurdsson@akademiska.se (tel: 0767217447)
Användardagar PNQ2013.doc 

Nyheter

2012-03-25

Det nya registret för neonatala transporter är klart. Inloggning sker på vanligt sätt med ID, lösen och SMS-kod. Ett transportformulär i PDF-format finns under rubriken "Dokument". Det innehåller de uppgifter som skall registreras i samband med transporten.

Under samma rubrik finns också uppdaterade versioner av PNQn-formuläret, sidorna 1 och 2 samt diagnos och åtgärdslistor.

Dags att anmälla sig till användardagen 2012

2011-10-25

OBS! Nu har vi ändrat PNQ länken till PNQn för att den överensstämmer med namnet PNQ-neonatal. Dem som har sparat www.pnq.se bör ändra den till www.pnqn.se. Om man skriver den gamla adressen hamnar man på PNQ Portalen och självklart kan komma där ifrån till PNQn.

Det är dags att anmälla sig till användardagen den 27 januari 2012. Liksoma föregående år kommer vi att gå igenom och smala in synpunkter på såväl inmatning av data i PNQ, som på datauttag och de inbyggda rapporterna.
Vi kommer även att presentera och diskutera det "paraplyPNQ" (för all perinatologi) som är under utformning.
Anmällan sker till: Elisabeth.Sigurdsson@akademiska.se

20110407

2011-01-25

PNQ uppdaterad

2-4 april genomfördes en omfattande uppdatering av PNQ. Uppdateringen gällde dels vissa buggar i inmatningen, men främst skedde en omfattande översyn och förnyelse av rapportdelen, där många (alla?) fel rättades till. Samtidigt fick rapportgeneratorn ett nytt, förhoppningsvis mer lättarbetat, interface. Vi tar tacksamt emot synpunkter och påpekanden om ev kvarvarande buggar.

Ny inloggning!

För att öka barnens integritetsskydd infördes in ny inloggning i PNQ i februari 2011. Du ska nu (liksom tidigare) först logga in med användarID och lösenord. Därefter erhåller du ett SMS med en engångskod för att komma in i PNQn.

För att detta ska fungera måste du uppge ett mobilnummer.
Följ instruktioner på startsidan!

Problem att logga in eller andra administrativa frågor?
Kontakta Jenny Lötberg via mail:
pnqreg@gmail.com

feb 2010

2010-02-16

Välkommen till PNQ!

Det är dags att anmälla dig till den årliga PNQ-användardagen den 28 januari, vg se startsidan där du även hittar information om den reviderade statistik- och rapportfunktionen, samt om hur du rekvirerar nya blanketter.

Användardag 2010

2009-11-14

Användardag 28 januari

Det är dags att anmäla Dig till PNQ:s årliga användardag som även i år förlagts till Uppsala, fredagen den 28/1 kl 10-16.

Anmälan sker senast måndagen den 11 januari via e-mail. Adressen finns på PNQ:s startsida.

Välkommen!

Ny version installerad 20091027

2009-10-27

Ny version i drift!

Den nya PNQ-versionen är nu (27/10) i drift. Med aktiv hjälp från många av användare har en del buggar i den nya versionen påvisats och åtgärdats.

Ny SNQversion 20090115

2008-12-29

Ny PNQ-version

Den aviserade uppdateringen av PNQ är nu genomförd. Nya protokoll/blanketter i pdf-format, anpassade till den nya versionen, finns under fliken "Dokument"

Dags för anmälan till den årliga användardagen!

2008-11-01

Ny PNQ-version från 2009-01-01

Blanketter (pdf), diagnos- och åtgärdskoder nu utlagda.

I samband med årskiftet introduceras den nya, omarbetade versionen av PNQ. De extra uppgifter som ska föras in för de underburna barnen (alla barn födda <32 fgv) har integrerats under respektive flik, liksom de extra uppgifter som gäller fullgångna barn med asfyxi (med eller utan hypotermibehandling). Den nya blanketten, som samordnats med databasen för att underlätta för de som registrerar data, finns nu utlagd på hemsidan (under fliken "Dokumentation").

Årsrapport 2007

2008-09-09

VIKTIGT!

Avsluta PNQ-registreringen för 2007

För att möjliggöra sammanställningen av en årsrapport för 2007 måste de drygt 60 vtf från 2007 som inte är avslutade registeras färdigt. I de flesta fall rör det sig om barn som är utskrivna, men där man missat att registrera i PNQ. Kontrollera under fliken Bevakning, lista 8. Där återfinner du de barn från din vårdenhet som inte är avslutade.

Förändringar i SNQ

2008-03-10

Förändringar i PNQ

Vid användardagen i Uppsala redogjordes bland annat för kommande förändringar i PNQ. I samband med att 27VS nu avslutas kommer ett urval av studiens parametrar att integreras (och permanentas) i PNQ. Det utökade datasetet för underburna barn ska gälla alla barn födda <32fgv.

Tills förändringarna genomförs gäller fortsatt att 27VS protokollet ska fyllas i  för barn födda <28 fgv (i vissa regioner <32 fgv). Genom att vi fortsätter att fylla i dessa data undviker vi att det uppstår en period med bristande datakvalitet för den lilla, men mycket viktga gruppen höggradigt underburna barn.

Samtidigt görs även vissa andra förändringar i dataset och rapporter, bland annat jämnställs utskrivning till BB med utskrivning till hemmet i rapporterna. Förändringarna kommer att vara klara under våren. Powerpointpresentationerna från Uppsala-mötet återfinnes under fliken Dokument.

Användardag i Uppsala den 18/1!

2007-09-18

Reservera fredagen den 18/1 för den årliga användardager, som den här gången är förlagd till Uppsala. Under dagen kommer vi bland annat att gå igenom de ändringar som sker när 27-veckorsstudiens parametrar integreras i den permanenta databasen. Vi kommer även att gå igenom hur man tar ut data och statistik ur PNQ, och ett urval av dessa data kommer att presenteras för deltagarna. Ytterligare information om dagens innehåll kommer senare.

Information om anmälan kommer snart på denna plats.

Återigen är det SNQ-dag i Umeå. Fredagen den 19 januari 2007, kl 10-16.

2006-11-18

Vi håller till i språklabbet under Universitetsbiblioteket där 32 uppkopplade datorer finns. Reservera dagen. Inviterade är all neo-personal som har att göra med PNQ. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller. Till nöds kan två personer från samma klinik samsas kring 1 dator.

ANMÄL DELTAGANDE (namn och email-adress och ev. behov av specialkost) via email till:  stellan.hakansson@vll.se .  Ingen kostnad förutom resan. Jag kommer att bekräfta mottagandet av anmälan inom 3 dagar efter det att den kommit fram. Mer info kommer senare.

Programmet är inte helt spikat men vi kommer att ta upp följande punkter:

  1. Samordnad rutin för information till föräldrar enligt PUL (Personuppgiftslagen)
  2. Automatisk överföring av data från Obstetrix till PNQ
  3. Ny funktioner för att hämta hem egna data
  4. Deltagarnas förslag till förbättringar, förenklingar etc.

MVH/Stellan Håkansson

Utbildningsdag för SNQ-användare i Umeå fredagen den 20 januari 2006.

2005-11-09

Vi planerar att börja kl. 10 och avsluta senast kl 16. Lunch ingår. Ingen avgift för deltagarna (förutom resekostnader). Skicka anmälan om deltagande till Stellan Håkansson (stellan.hakansson@vll.se) så snart som möjligt. Var och en får en bekräftelse i retur med ytterligare information.

På agendan står:
Nya funktioner för uttag av data/statistik med praktiska övningar
Överföring av data från elektroniska journal system
Det nya SNQ formuläret
Öppet forum: Vad behöver göras bättre, enklare, smartare?

Välkomna till Umeå!
Stellan Håkansson