Här presenteras utvalda resultat. Läs mer i Årsrapporten.

År 2015 publicerade Svenska Neonatalföreningen ett nationellt uppföljningsprogram för barn som vårdats för tillstånd i nyföddhetsperioden med förhöjd risk för senare funktionshinder. Programmet rekommenderar strukturerad uppföljning vid 2 och 5½ års ålder. Samtidigt beslutade Neonatalföreningen att uppföljningen skulle registreras i Neonatalregistret. Syftet är att alla barn med funktionshinder ska fångas upp och erbjudas stödinsatser och att  långtidsresultaten för svensk neonatalvård synliggörs och används som utgångspunkt för förbättringsarbete.

Uppföljning vid 2 års ålder

Figur 1. Andel (%) överlevande barn födda före 28:e graviditetsveckan åren 2013-2018 (N=1815) med uppgift i Neonatalregistret om utförd uppföljning vid 2-års ålder. Redovisning per storregion och uppföljningsår.

Figur 2. Andel (%) barn som kylbehandlats i nyföddhetsperioden (p.g.a. asfyxi, födda år 2014-2018, N=665) med uppgift i Neonatalregistret om utförd uppföljning vid 2-års ålder. Redovisning per storregion och årtal vid uppföljning.

 

Figur 3. Andel (%) barn som följts upp vid 2 års ålder p.g.a. svåra komplikationer i nyföddhetsperioden med uppgift i Neonatalregistret om inskrivning i barnhabilitering, respektive som erhållit remiss för vidare utredning (samtliga typer av nyföddhetskomplikationer, hela landet, födda 2014-2018, N=2782).