Kontakt

Mikael Norman

REGISTERHÅLLARE
Enheten för Pediatrik, CLINTEC
Blickagången 6A
Karolinska Institutet & Karolinska Universitetssjukhuset
141 57 Stockholm
E-post: info@snq.se

Stellan Håkansson

BITRÄDANDE REGISTERHÅLLARE
Barn- och ungdomskliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
E-post: info@snq.se

Lena Swartling Schlinzig

KANSLI
Medicinsk Enhet Neonatologi S3:03
Tema Barn
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm 
E-post:info@snq.se