Dashboard

Dashboard (instrumentpanel) är ett nytt koncept som kommer att utvecklas i SNQ. Här presenteras avidentifierade data interaktivt och överskådligt med hjälp av programvara (PowerBI) som befinner sig i "molnet". Användaren gör urval i de olika filerna genom att markera årtal (ett eller flera), välja region och sjukhus. Vill man välja fler regioner eller sjukhus trycker man samtidigt på knappen Ctrl. För valda regioner kan man också använda ikonen "Rensa urval", till höger om rubriken, för att återgå till "Alla" (regioner). Först ut är en fil som innehåller information om antalet transporter som är registrerade i SNQtransport. Klicka på länken för att öppna filen. Sida 1 innehåller information om antalet transporter FRÅN ett visst sjukhus, och i stapeldiagrammet visas antal transporter per mottagande sjukhus. Sida 2 visar transporter TILL ett visst sjukhus med staplar som visar antal transporter per avsändande sjukhus.

Pröva och skicka gärna feed-back till info@snq.se. Ytterligare rapporter om "vårdproduktion" kommer att göras tillgängliga på kliniknivå och resultat/utfall aggregerat på läns- eller regionnivå.


Rapporter:

  1. SNQ_DataStore_LessThan28w_18T2
  2. SNQ_DataStore_LessThan28w_18T3
  3. Produktionsrapport 2012-2016
  4. Vårdproduktion 2012-2017_01
  5. Antal transporter per avsändande/mottagande sjukhus