• Stellan Håkansson

 •        
  Barn- och ungdomskliniken 
  Norrlands Universitetssjukhus 
  901 85 Umeå 

  E-mail: info@snq.se

 • Barbro Fossmo

 •        
  Barn- och ungdomskliniken 
  Norrlands Universitetssjukhus 
  901 85 Umeå 

  E-mail: info@snq.se