Behandlingar/Interventioner

För detaljer och data se SNQs Årsrapport 2017

Regional variation 2017

Umeå · Uppsala-Örebro  · Stockholm  · Linköping  · Göteborg  · Lund

Behandlingar med liten variation

Antenatal steroidbehandling Kejsarsnitt 28-34 veckor
Kejsarsnitt 28-34 veckor Surfaktant <2 tim (<25 v)

Behandlingar med måttlig regional variation

Centralisering 25-27 veckor Surfaktant <2 tim (25-27 v)
Behandlingstider med CPAP Respiratordagar <28 v
Farmakologisk ductusslutning

Behandlingar med stor regional variation

Kejsarsnitt <25 veckor % CPAP-behandlade >37v efter sectio
Kylbehandling efter asfyxi Postnatal steroidbehandling
Inhalationssteroider Inotropt stöd
Insulinbehandling Kirurgisk ductusslutning
Blod/plasmatransfusioner Utbytestransfusion

Variation över tid i Sverige 2013-2017

Behandlingar som minskar i frekvens

Surfaktant <2 tim (25-27 v) CPAP-dagar <32 veckor
Insulinbehandling Kirurgisk ductusslutning
Blod/plasmatransfusioner Utbytestransfusion

Behandlingar oförändrad frekvens/duration

Centralisering <28 veckor Antenatal steroidbehandling
Kejsarsnitt 25-32 veckor Respiratordagar totalt
Postnatal steroidbehandling Inhalationssteroider
Inotropt stöd Farmakologisk ductusslutning
Kylbehandling efter asfyxi

Behandlingar som ökar i frekvens

Kejsarsnitt <25 veckor Dagar med högflödesgrimma