Här presenteras utvalda kvalitetsindikatorer. Läs mer i Årsrapporten och Verksamhetsrapport.

Antenatala steroider

Gravida kvinnor som kommer/riskerar att föda mycket för tidigt rekommenderas behandling med antenatala steroider (kortison) för att minska risken för död och sjukdom hos det tidigt födda barnet. Målvärde: >90% av barnen ska ha fått behandling.

Centraliserad förlossning

Förlossningar av mycket tidigt födda barn - särskilt före 28:e graviditetsveckan - bör ske på sjukhus med kapacitet och stor vana att vårda barnen. Målvärde: >90% av förlossningarna sker på rätt vårdnivå.

Kejsarsnitt vid extremt tidig födelse

I de fall det finns ett val av förlossningssätt, så är det fortfarande oklart om kejsarsnitt innebär någon fördel för de allra minsta barnen. Praxis varierar  mellan sjukhus och regioner.

Andel (%) barn födda med kejsarsnitt vid 22-24 graviditetsveckor per storregion (N=640).