Behandlingar/Interventioner

Regional variation

Regionindelning: Umeå · Uppsala-Örebro ·  Stockholm  · Linköping  · Göteborg  · Lund

För detaljer se SNQs Årsrapport 2017 och för nuläge se datalager.

Behandlingar med liten regional variation

Behandlingar med måttlig regional variation

Behandlingar med stor regional variation

 • Antenatal steroidbehandling
 • Kejsarsnitt 28-34 veckor
 • Kejsarsnitt 28-34 veckor
 • Surfaktant <2 tim (<25 v)
 • Centralisering 25-27 veckor
 • Surfaktant <2 tim (25-27 v)
 • Behandlingstider med CPAP
 • Respiratordagar <28 v
 • Farmakologisk ductusslutning
 • Kejsarsnitt <25 veckor
 • % CPAP-behandlade >37v efter sectio
 • Kylbehandling efter asfyxi
 • Postnatal steroidbehandling
 • Inhalationssteroider
 • Inotropt stöd
 • Insulinbehandling
 • Kirurgisk ductusslutning
 • Blod/plasmatransfusioner
 • Utbytestransfusion

Variation över tid i Sverige 2013-2017

För detaljer se SNQs Årsrapport 2017 och för nuläge se datalager.

Behandlingar som minskar i frekvens

Behandlingar oförändrad frekvens/duration

Behandlingar som ökar i frekvens

 • Surfaktant <2 tim (25-27 v)
 • CPAP-dagar <32 veckor
 • Insulinbehandling
 • Kirurgisk ductusslutning
 • Blod/plasmatransfusioner
 • Utbytestransfusion
 • Centralisering <28 veckor
 • Antenatal steroidbehandling
 • Kejsarsnitt 25-32 veckor
 • Respiratordagar totalt
 • Postnatal steroidbehandling
 • Inhalationssteroider
 • Inotropt stöd
 • Farmakologisk ductusslutning
 • Kylbehandling efter asfyxi
 • Kejsarsnitt <25 veckor
 • Dagar med högflödesgrimma