Välkommen till Hemsidan för Det Nordiska Nätverket För Klinisk Ö-transplantation

Det Nordiska Nätverket För Klinisk Ö-transplantation är ett samarbetsprojekt mellan de transplantationskirurgiska enheterna och klinikerna i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi samarbetar kring studier och projekt för att utveckla ö-transplantation som en behandlingsform för typ 1 diabetes.

Om du har frågor kring hemsidan kan du kontakta Torbjörn Lundgren som är klinisk samordnare för nätverket. Han har telefon 073-6994946 (+46736994946) eller torbjorn.lundgren@karolinska.se