För vården

Det är vi i vården som ligger bakom registret. Vi samlar och behandlar information hela vägen från graviditeten till och med ett par månader efter förlossningen. Uppgifterna är skyddade och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning.

IUFD

Just nu testas vår nya modul för att registrera IUFD standardiserat i Graviditetsregistret Stockholmsklassifikationen av IUFD. Här kommer vi kunna erbjuda ett beslutsstöd och datainsamling för att bättre klassificera, diagnosticera och ta hand om de patienter vars barn drabbas av IUFD från v 22+0
Läs mer här: Stockholms IUFD-klassifikation.pdf

INFORMATIONSSPRIDNING

För att insamling av data och kännedomen om registret ska bli framgångsrik behöver vi hjälpas åt för att sprida informationen till personal och patienter. Personalen behöver veta att det dagliga arbetet med att mata in i Mödrahälsovårdsregistret, Fosterdiagnostikregistret (KUB) och journalprogram fortsätter precis likadant som förut. Projektet har som mål att minska det administrativa arbetet för mottagningarna genom en direktöverföring av data från journalprogram.

INFORMATION TILL ERA PATIENTER

Era patienter behöver få information från Graviditetsregistret. Till er hjälp har vi tagit fram en affisch och ett flygblad som vi skickat ut till förlossning-BB, MVC och ultraljudsmottagningar i hela Sverige. Trycksakerna kan du ladda ned här: 
Affisch.pdf
Flyer.pdf

PATIENTER SOM TACKAR NEJ

De som inte vill vara med i Graviditetsregistret eller vill få sina uppgifter raderade, kan få hjälp med ansökan av sin barnmorska på MVC. Det går också bra att fylla i och skicka in blanketten som kan laddas ned här: Tacka-Nej-Blankett.
Blanketten finns även på engelska: Opt-Out