Studier

Inom Graviditetsregistret pågår en rad studier

SWEPIS ÖVERBURENHETSSTUDIE - STÖRST I VÄRLDEN

Den svenska Överburenhetsstudien SWEPIS använde sig av data från Graviditetsregistret och Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister. Med hjälp av randomisering undersökte studien vilken tidpunkt för induktion av förlossning som är bäst för mor och barn vid en graviditet som varat mer än 41 graviditetsveckor. 

IUFD

Vår modul för att registrera IUFD standardiserat i Graviditetsregistret  är under test. Här kommer vi kunna erbjuda ett beslutsstöd och datainsamling för att bättre klassificera, diagnosticera och ta hand om de patienter vars barn drabbas av IUFD från vecka 22+.

BOTKYRKAPROJEKTET

Förekomsten av omskärelse hos gravida. En lokal studie.