För vården

registrering och diagnossättning av Covid19 

För att snabbt kunna öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda barn som vårdas på neonatal- avdelningar i Sverige, påbörjar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) insamling av uppgift gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID19.7

Inskrivning i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning. Insamling av uppgifter sker bland annat via Mödrahälsovårdens manuella registrering av data. Frågor finns med både i Inskrivningsregistreringen och i Uppföljningsregistreringen.

VIKTIGT ATT DIAGNOSSÄTTA I JOURNALSYSTEMET VID BEKRÄFTAD COVID-19 (OBSTETRIS, COSMIC & PARTUS)

Diagnoskoder

WHO har beslutat att koden U07.1 ska användas för den nya corona virusinfektionen 2019.Koden som ska användas ur ICD-10-SE är:
  • U07.1 Covid-19, virus påvisat
  • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat
Ny tilläggskod i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) har skapats: 
  • ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19 
Tilläggskod till annan utförd åtgärd
För att kunna identifiera en gravid patient i journalsystem och i Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) behövs en O-kod. För gravida som inte har någon obstetrisk vårdorsak men vårdas pga. COVID-19 har SFOG bestämt att man ska använda:
  • ICD-10-koden O98.8W,  annan specificerad infektionssjukdom under graviditet. 

Med vänlig hälsning
Michaela Granfors,
Registerhållare

Fördjupningsutbildning Graviditetsregistret

För er som är enhetsadministratörer på er klinik och har gått registrets grundutbildning, finns det nu möjlighet att få en fördjupning i hur man tar fram data från Rapporter och Valfria listor i Graviditetsregistret! 

 

GRAVIDITETSREGISTRETS UTBILDNINGSSATSNING 2019/2020

Under 2019 & 2020 har Graviditetsregistret erhållit extra resurser och två barnmorskor Linda Rilby, Göteborg och Petra Ryman, Stockholm, arbetar nu med Graviditetsregistrets utbildningssatsning.  

Båda kommer arbeta med utbildning och vara till hjälp i användandet av Graviditetsregistret för förlossningsklinikerna runt om i Sverige. Petra Ryman kommer ansvara för Stockholm och norra delen av Sverige och Linda Rilby för södra delen av Sverige. De kommer dessutom att ta fram utbildningsmaterial med filmer tillsammans med vår administratör Else Friis. 

För vem? 

I första hand är utbildningen avsedd för verksamhetschefer, vård/verksamhetsutvecklare, chefsbarnmorskor, förlossningsansvariga läkare eller andra medarbetare med ansvar för kvalitetssäkring och diagnossättning.

Tid och upplägg för utbildningen:

Utbildningens längd är ca 3 timmar. Första delen på ca 1,5 timma är ren information om Graviditetsregistret, andra delen utgörs av praktisk egen träning i Graviditetsregistret. Under utbildningen kommer följande att gås igenom: 

Kontakt

Mejla till utbildning@graviditetsregistret.se snarast möjligt, så bokar vi in ett datum när vi kan komma till er!