För vården

Det är vi i vården som ligger bakom registret. Vi samlar och behandlar data från tidig graviditet till ett par månader efter förlossningen. Uppgifterna är skyddade och får bara användas till utveckling av bättre vård samt för forskning.

Socialstyrelsens nya rapport "2016 års öppna jämförelse av jämlik vård" fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård.

Rapporten är en vidareutveckling av 2015 års öppna jämförelse av jämlik vård och innehåller fördjupade jämförelser och analyser för några indikatorer inom området graviditets- och förlossningsvård. Data har hämtats från bla. Graviditetsregistret.