För vården

GraviDItetsregistrets utbildningssatsning 2019

Under 2019 har Graviditetsregistret erhållit extra resurser och två barnmorskor Linda Rilby, Göteborg och Petra Ryman, Stockholm, kommer arbeta 40 % vardera med Graviditetsregistrets utbildningssatsning.  


Båda kommer arbeta med utbildning och vara till hjälp i användandet av Graviditetsregistret för förlossningsklinikerna runt om i Sverige. Petra Ryman kommer ansvara för Stockholm och norra delen av Sverige och Linda Rilby för södra delen av Sverige. De kommer dessutom att ta fram utbildningsmaterial med filmer tillsammans med vår administratör Else Friis. 

För vem? 

I första hand är utbildningen avsedd för verksamhetschefer, vård/verksamhetsutvecklare, chefsbarnmorskor, förlossningsansvariga läkare eller andra medarbetare med ansvar för kvalitetssäkring och diagnossättning.

Tid och upplägg för utbildningen:

Utbildningens längd är ca 3 timmar. Första delen på ca 1,5 timma är ren information om Graviditetsregistret, andra delen utgörs av praktisk egen träning i Graviditetsregistret. Under utbildningen kommer följande att gås igenom: 

Kontakt

Mejla till utbildning@graviditetsregistret.se snarast möjligt, så bokar vi in ett datum när vi kan komma till er!