För vården

STÄNDIG FEEDBACK SKA GE FÄRRE BRISTNINGAR

Siffror som uppdateras en gång i halvtimmen och ger vårdpersonalen kontinuerlig återkoppling. På BB Stockholm följer man sina kurvor för att förbättra vården. 
Läs artikeln från Dagens Medicin, publicerad 2018-02-28 


“Vi behöver se våra resultat för att veta om vi gör rätt” säger Lotta Elvander, barnmorska och vårdutvecklare BB Stockholm. Bild: Staffan Claesson/Bildbyrån


Elektronisk enkät om kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården

Vad tycker gravida och nyblivna mammor om vården? Hur upplever de sin egen hälsa?

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få Graviditetsenkäten via mail eller sms genom 1177 - Vårdguidens e-tjänster. Enkäten lanseras under 2018 och undersöker kvinnors hälsa och upplevelser av vården under graviditet, förlossning och eftervård. Syftet är att öka kvinnors delaktighet i samband med graviditet och förlossning samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner.  

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret och Graviditetsregistret. 

Enkäten kommer att skickas ut vid tre tillfällen; första delen skickas ut under graviditeten, andra delen skickas ut sex veckor efter förlossning och den tredje delen ett år efter förlossning. Gravida och nyblivna mammor kommer att uppmanas att starta ett konto med kontaktuppgifter på 1177. 

Resultaten från undersökningen kommer att presenteras öppet och transparent. Kontakt: Eva Estling, samordnare SKL: 
 eva.estling@skl.se

Socialstyrelsens rapport "2016 års öppna jämförelse av jämlik vård" fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård.

Rapporten är en vidareutveckling av 2015 års öppna jämförelse av jämlik vård och innehåller fördjupade jämförelser och analyser för några indikatorer inom området graviditets- och förlossningsvård. Data har hämtats från bla. Graviditetsregistret. Läs rapporten här: 2016 års öppna jämförelse av jämlik vård.