För vården

Enkät till alla gravida och nyblivna mammor

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få besvara Graviditetsenkäten. Detta för att ta reda på vad gravida och nyblivna mammor tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa.

Enkäten undersöker kvinnors hälsa och upplevelser av vården under graviditet, förlossning och eftervård. Den skickas ut vid tre tillfällen: i graviditetsvecka 25, 8 veckor efter förlossning och 1 år efter förlossning. Syftet är att öka kvinnors delaktighet samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner.

Enkäten lanseras i början av 2019 men testas till en början i Skåne och Halland under hösten 2018 via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Kontakt: Eva Estling, samordnare SKL: 
 eva.estling@skl.se

STÄNDIG FEEDBACK SKA GE FÄRRE BRISTNINGAR

Siffror som uppdateras en gång i halvtimmen och ger vårdpersonalen kontinuerlig återkoppling. På BB Stockholm följer man sina kurvor för att förbättra vården. 
Läs artikeln från Dagens Medicin, publicerad 2018-02-28 


“Vi behöver se våra resultat för att veta om vi gör rätt” säger Lotta Elvander, barnmorska och vårdutvecklare BB Stockholm. Bild: Staffan Claesson/Bildbyrån

 

Socialstyrelsens rapport "2016 års öppna jämförelse av jämlik vård" fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård.

Rapporten är en vidareutveckling av 2015 års öppna jämförelse av jämlik vård och innehåller fördjupade jämförelser och analyser för några indikatorer inom området graviditets- och förlossningsvård. Data har hämtats från bla. Graviditetsregistret. Läs rapporten här: 2016 års öppna jämförelse av jämlik vård.