Graviditetsregistrets statistik

 

Om du vill veta vilka variabler som registreras i Graviditetsregistret, var god och se under FÖR FORSKARE

Dashboards