På denna sida finns diagram som visar statistik för Mödrahälsovård, Förlossningsvård och för de verksamheter som erbjuder Fosterdiagnostiska undersökningar. Graviditetsregistret hämtar in data via automatisk överföring från journalsystemen, via manuell inmatning inom mödrahälsovården samt via direkt registrering om en så kallad KUB-undersökning (kombinerat ultraljud och biokemi) görs i Graviditetsregistrets KUB-modul. I nuläget registreras ca 92% av alla förlossningar i Sverige i Graviditetsregistret från journalsystemen. Data överförs varje dag. Första överföringen sker i samband med att förlossningen registreras. Variabler som inte har registrerats fram till dess, överförs först när journalen slutsigneras. Sista överföringen sker när journalen arkivsigneras.


Om du vill veta vilka variabler som registreras i graviditetsregistret, var god och se under FÖR FORSKARE 

Dashboards
I våra Dashboards kan du jämföra kliniskt resultat för riket, per region/landsting eller per klinik. Genom att klicka och välja ett urval kan du titta på:

För vissa mått har Graviditetsregistret även tagit fram målvärden som baseras på resultat hos de 20% bästa klinikerna i landet. Dessa målvärden framgår av respektive Dashboard.

När du tittar på resultaten, tänk på att klinikernas upptagningsområde och uppdrag skiljer sig åt, vilket kan påverka resultat som redovisas. Exempelvis får inte alla kliniker ta emot kvinnor som föder för tidigt. Vissa händelser sker ytterst sällsynt så att det kan bli stora variationer framförallt för mindre kliniker.

Vid vissa resultat blir antalet litet och data med mindre än fem individer redovisas inte. Om du som vårdgivare vill se dina personliga resultat kan du se dem i inloggat läge. Kontakta din enhetsadministratör för att få inlogg!