Graviditetsregistrets statistik

Här visas Graviditetsregistrets offentliga statistik i form av diagram (dashboards) uppdelat i tre delar: mödrahälsovård, förlossningsvård samt fosterdiagnostisk. 

Om du vill veta vilka variabler som registreras i Graviditetsregistret, var god och se under FÖR FORSKARE