Dina uppgifter

Data förs in i din journal vid inskrivning och besök på mödrahälsovården, vid ultraljud och förlossning samt vid återbesök. De viktigaste uppgifterna (variablerna) som beskriver din graviditet och förlossning skickas vidare till Graviditetsregistret då barnet är fött.

Varje graviditet får ett eget ID i registret. Personuppgifter som namn och personnummer avidentifieras.
Här finns en lista på de uppgifter (variabler) som används i Graviditetsregistret: GR_Variabellista_PATIENT.pdf

Från Graviditetsregistret kan en verksamhetschef beställa rapporter där det går att följa och jämföra resultat för gravida och barn inom sitt område. Rapporterna kan även används som forskningsunderlag.