Din säkerhet

Dina uppgifter är skyddade mot att obehöriga tar del av uppgifterna.

Det finns särskilda krav som bl.a. innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem. Det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna. Uppgifterna ska även skyddas genom kryptering och säker inloggning.