Dina rättigheter

Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du erbjuds. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, skall du vända dig till den vårdgivare du besökt.

Du kan ta kontakt om du önskar:

Kontaktuppgifter för Graviditetsregistret

info@graviditetsregistret.se.

Graviditetsregistret

Att: Michaela Granfors
Klinisk Epidemiologi, T2, Eugeniahemmet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm