För patienter

Graviditetsregistrets patientinformation

Läs registrets patientinformation här: Patientinformation.pdf

Vår vision är att förbättra hälsan för mödrar och barn i Sverige. Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården.

Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus och mödra-hälsovårdscentraler runt om i landet. Resultaten används sedan i vårt förbättringsarbete. Graviditetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska förbättra våra behandlingsmetoder och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.