För patienter

”FÖRLOSSNINGSVÅRD I KRIS – MEN RESULTAT I VÄRLDSKLASS”

Det gagnar ingen att ensidigt utmåla förlossningsvården som en verksamhet i kris. Svensk förlossningsvård uppvisar kanske världens bästa medicinska resultat.
Saxat ur SVD debattartikel publicerat 2017-11-25


”Graviditetsregistret, som registrerar händelser i samband med graviditet och förlossning, täcker i dag 92 procent av alla graviditeter i Sverige. Aktuella resultat visar att antalet allvarliga bristningar i bäckenbotten vid vaginal förlossning minskat från 3,6 procent 2014 till 2,7 procent under första halvåret 2017. Det är en sänkning med 25 procent och innebär att 850 kvinnor per år nu inte skadas. Siffran kan sänkas ytterligare – vid en del förlossningsenheter är frekvensen allvarliga bristningar så låg som 1 procent.


Med hälsobefrämjande arbete inom mödrahälsovården har andelen kvinnor som röker i början av graviditeten minskat med 15 procent till 4,6 procent och i slutet av graviditeten med 27 procent till 3,6 procent. Den tidigare stigande kejsarsnittsfrekvensen har stabiliserats kring 17 procent. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) ser en trend: allt färre barn skadas allvarligt i samband med förlossningen. 
Data från Graviditetsregistret visar att majoriteten av kvinnorna vid hemgång från BB är nöjda eller mycket nöjda med sin förlossning. Sammantaget vågar vi påstå att det sannolikt aldrig varit förknippat med en så låg risk att genomgå en graviditet och att föda barn som det är i dag i Sverige."
Olof Stephansson - överläkare, docent, registerhållare Graviditetsregistret
Pelle Gustafson - docent, chefläkare, Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
Hans Rutberg-  ordförande Svenska läkaresällskapets kommitté för säker vård
Andreas Herbst-  överläkare, docent, ordförande Svensk förening för obstetrik och gynekologi
Mia Ahlberg - barnmorska, med dr, ordförande Svenska barnmorskeförbundet
Läs hela artikeln här:SVD Debatt Förlossning.PDF

För patienter

Vår vision är att förbättra hälsan för mödrar och barn i Sverige. Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården.

Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus och mödra-hälsovårdscentraler runt om i landet. Resultaten används sedan i vårt förbättringsarbete. Graviditetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska förbättra våra behandlingsmetoder och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.

Graviditetsregistrets patientinformation

Patientinformation.pdf