Historik, mål & vision

TILLSAMMANS SKAPAR VI BÄTTRE VÅRD

Varje år föds ca 115 000 barn i Sverige. Vi har varit framgångsrika inom graviditets- och förlossnings-vården och har idag ett av världens bästa hälsoresultat. Med Graviditetsregistret vill vi nu fortsätta att utveckla och öka kvalitén inom vården av gravida och deras nyfödda.

Det är vi i vården som ligger bakom registret. Vi samlar och behandlar information hela vägen från tidig graviditet till och med ett par månader efter förlossningen, exempelvis ultraljud sjukdomshistoria, eller information om barnets tidiga tillstånd. Uppgifterna är skyddade av svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning. Med 115 000 födslar per år blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling!

Vår vision är att förbättra hälsan för mödrar och barn i Sverige. 

Graviditetsregistret är en sammanslagning av kvalitetsregistren för mödrahälsovård fosterdiagnostik och förlossningsvård. Registret för mödrahälsovård har funnits sedan 1999 och registret för fosterdiagnostik sedan 2010. 

Graviditetsregistret har en hög täckningsgrad eftersom vi inhämtar data från standardiserade, elektroniska journalsystem vilket omfattar de flesta gravida som skrivs in vid mödrahälsovård. På sikt kommer vi i största möjliga mån ersätta webbinmatning med överföring av data från journalsystemen Obstetrix, Partus och Cosmic Birth.

Arbetet med inmatning av data i Mödrahälsovårdsregistret och Fosterdiagnostikregistret fortgår. De tidigare självständiga registren har ersatts av arbetsgrupper inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik respektive förlossningsvård, ledda av Kerstin Petersson (Mödrahälsovård), Peter Conner (Fosterdiagnostik) och Anna-Karin Wikström (Förlossning).