Inloggning Graviditetsregistret

Arbetar du inom vården har du också tillgång till Graviditetsregistret

Du behöver ett HSAID (Rsid) samt e-legitimation. Arbetar du inom mödrahälsovården kontakta din samordningsbarnmorska. Kontakta annars info@graviditetsregistret.se

Patientsäkerhet

Varje graviditet har ett eget ID i registret. Personuppgifter som namn och personnummer avidentifieras och kan därför aldrig lämnas ut eller användas i rapporter. 

Ett  eller fler konton

Ditt användarkonto är kopplat till den mottagning du arbetar vid. Arbetar du på flera ställen ska du ha motsvarande antal konton.

Om du byter arbetsplats

Byter du mottagning behöver du ett nytt användarkonto. Det gamla avaktiveras, men raderas aldrig. Det är för att det alltid ska gå att spåra bakåt i registret.

Inloggningsproblem

Första hjälpen: stäng ned webbläsaren och starta den på nytt. testa att logga in igen. Det brukar lösa det flesta problem. (Chrome fungerar generellt bättre än Internet Explorer som webbläsare).
Du kan läsa hur du felsöker här: Lathund inloggningsproblem.pdf

Vid uppdatering av Windows 10 i kombination med Net iD version 6.5, kan det bli problem att logga in till registret med SITHS-kort. Inera hoppas att detta ska vara åtgärdat i senare versioner av Net iD. I väntan på detta rekommenderar Inera om att avvakta med att installation av uppdateringarna.

Inaktivering av konton

Registrets användarkonton kontrolleras varje halvår. De som inte använts på 6 månader inaktiveras. Har ditt konto blivit avstängt och du vill ha inloggning igen, kontakta din samordningsbarnmorska eller info@graviditetsregistret.se