För forskare

ANSÖKAN FORSKNINGSUTTAG

Önskar du ett forskaruttag från registret kontaktar du först någon inom styrgruppen för att diskutera forskningsprojektet. (det går bra att ta kontakt via info@graviditetsregistret.se) När det är gjort skickar du en skriftlig förfrågan till Graviditetsregistret för godkännande. Först därefter gör du en ansökan om etikprövning.

DOKUMENT

Nedan hittar du det du behöver för att ansöka och beställa data från registret:
Snabbguide för registerforskare
Blankett för ansökan om registerutlämnande
Vägledning för forskningsutlämnande
Beställningslista variabler
Detaljerad variabellista för forskaruttag.pdf
Detaljerad variabellista för forskaruttag.xlsx 
Variabellista KUB.xlsx

REGISTERSERVICE

Registerservice är en servicefunktion för forskare och de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bland annat att bidra till ökad kvalitet på data i kvalitetsregistren. Här hittar man också stöd till forskare som planerar att forska på register. På registerservice hemsida hittar du information hur du beställer registerdata. Registerservice på Socialstyrelsen

ETIKPRÖVNING

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. På Etikprövningsmyndighetens hemsida kan du ansöka om etikprövning via ansökningshanteringssystemet Prisma. Ansökan Prisma.

KOSTNAD

För varje datautag tar Graviditetsregistret ut en kostnad för nedlagd arbetstid.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LAND UTANFÖR EU/EES-OMRÅDET

De särskilda regler i personuppgiftslagen som gäller vid en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES-området finns i dokumentet nedan. Den bedömning som måste ske innan tredjelandsreglerna är aktuella, nämligen om den behandling som överföringen innebär är laglig eller ej, tas inte upp i detta dokumentet.

Överföring av personuppgifter till tredjeland för forskning