För forskare

ANSÖKAN FORSKNINGSUTTAG

Önskar du ett forskaruttag från registret kontaktar du först någon inom styrgruppen för att diskutera forskningsprojektet. (Det går bra att ta kontakt via info@graviditetsregistret.se). När det är gjort skickar du en skriftlig förfrågan till Graviditetsregistret för godkännande. Först därefter gör du en ansökan om etikprövning.

ETIKPRÖVNING

Etikprövningslagen är en lag om etikprövning av forskning som avser människor. Den omfattar forskning på levande personer, men även forskning på avlidna, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. 

KOSTNAD

För varje datauttag tar Graviditetsregistret ut en kostnad för nedlagd arbetstid. Grundkostnaden 15 000 kr för arbete upp till 10 timmar. Därefter debiteras 1200 kr/tim.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LAND UTANFÖR EU/EES-OMRÅDET

De särskilda regler i personuppgiftslagen som gäller vid en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES-området finns i dokumentet "Överföring personuppgifter" till höger. (Den bedömning som måste ske innan tredjelandsreglerna är aktuella, nämligen om den behandling som överföringen innebär är laglig eller ej, tas inte upp i dokumentet).

Dokument

Länkar