Graviditetsregistrets statistik

Graviditetsregistrets statistik

Graviditetsregistrets variabler

Om du vill veta vilka variabler som registreras i Graviditetsregistret, var god se under fliken FÖR FORSKARE

Graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten erbjuder gravida och nyblivna mödrar i Sverige en möjlighet att ge återkoppling på sin upplevelse av den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden därefter. Enkäten skickas ut och kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen.
Här kan du se en del av resultaten, uppdelad per region respektive förlossningsklinik:

Här kan du läsa mera om enkäten: SKR.se/Graviditetsenkäten

Dashboards